Bygg- og anleggsteknikk

Annonse

Aldri har flere ønsket å bli rørlegger

I år er det 300 søkere som ikke kommer inn. Men det betyr ikke at det blir flere skoleplasser på studiet. – Oversøking er er kvalitetsstempel, sier Eli Heyerdahl Eide.

Lærlinger skal bygge ny E6

Unge maskinførere skal bygge nye E6 til Lillehammer. Aldri tidligere er det satt et så høyt krav til antall lærlinger. Mange av dem rekrutteres fra Vg2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole

Annonse

Stortrives som byggdrifter

Hildegunn Sørstrand (30) ble syk av behandlingen hun fikk på offshorebåten. Å bli byggdrifter ble redningen

Annonse

Tak over hodet for bygningsarbeidere?

«Tak-over-tak»-løsninger (WPS) kan bli mer vanlig for bygging under seks etasjer på Vestlandet. Danske SiteCover vil sørge for oppholdsvær 365 dager i året. Dette skriver Rentec Construction Assistance I en pressemelding.

Flere kvinner til byggenæringen

I bygg- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. - Vi trenger et krafttak for å endre disse tallene, av flere grunner, og få tilgang til enda flere flinke fagfolk. BNL mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og bedre løsninger, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening.

Annonse

Dette må til for å øke kvinneandelen i installasjonsbransjen

Den svenske bransjeorganisasjonen Byggcheferna publiserte nylig sin årlige Machoindex hvor de slår fast at det har skjedd svært lite med tanke på machokulturen i byggesektoren de siste tre årene, skriver Torkil Skancke Hansen, CEO i Assemblin Norge og Åsvor Brynnel, kommunikasjon og bærekraftsjef i Assemblin Sverige