Anleggsmekaniker

Anleggsmaskin-mekanikerne har virkelig mange forskjellige oppgaver: Du er mekaniker – og du er spesialist. Du kan mye om forskjellige masseforflytnings-maskiner som brukes på anleggs- og byggeplasser. Tunnelborerigger, aggregater og valsetog vil også være en mulig spesialitet.

Hvem er du?

Du bør ha interesse for motorer, hydraulikk, elektronikk og mekanikk. Men du trenger også god evne til å jobbe selvstendig, og samtidig ha høy grad av samarbeidsevne. Du er praktisk anlagt, og glad i å jobbe med hendene. I tillegg er det viktig at du er flink til å jobbe med kunder og kolleger. Du bør kunne planlegge og gjennomføre, samt vurdere arbeidet som gjøres. Du bør kunne jobbe nøyaktig og ha høy konsentrasjonsevne, for du jobber under strenge sikkerhetsregler.

Hva gjør du?

Du jobber med reparasjoner og service på anleggsmaskiner. Hvert år må nemlig anleggsmaskiner inn til kontroll og sertifisering, og det er bare anleggsmaskin-mekanikere som har lov til å utføre dette, og som har kompetansen til å gjøre det. Det kan være et hardt fysisk arbeide, og det er underlagt strenge lover og forskrifter både teknisk, sikkerhetsmessig og miljømessig. Dessuten er det helsemessige sider ved arbeidet som har egne regler. Derfor er det viktig å ivareta sikkerhet både for deg selv og andre. 

De viktigste oppgavene

Det du jobber med som anleggsmaskin-mekaniker fyller dagene dine mye med å vedlikeholde anleggsmaskiner, og reparere dem. I tillegg skal du også feilsøke på maskinene.