Personvernerklæring

Stolt Håndverker tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker de opplysningene du har gitt oss i overenstemmelse med personvernlovgivningen.

Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysningene som gjøres av SH Media AS – Stolt Håndverker med org. nr. 915 194 982. (Heretter kalt «vi» eller «oss».) Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, email, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon vi får når du bruker vårt nettsted. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

Vi har typisk følgende opplysninger om deg:

  • Kontakt opplysninger, som navn og epostadresse.

Hvordan bruker vi opplysningene?

  • Vi bruker opplysningene for å administrere og besvare dine henvendelser.
  • Vi lagrer også opplysningene for å kunne yde kundeservice.

Hvem gir vi opplysningene videre til?

Vi beskytter dine personopplysninger, og ikke bruker dem til andre formål enn det som er avtalt.

  • Rett til informasjon: Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av dine personopplysninger.
  • Rett til innsyn: Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
  • Rett til korrigering: Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Kontakt oss i så fall direkte om dette.
  • Rett til å glemmes: Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.
  • Rette til å begrense behandlingen av personopplysninger: Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.
  • Rett til å få opplysninger overført: Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til andre. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til andre. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.
  • Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger: Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring. Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes.

Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet. Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, ved å kontakte oss på post@stolthandverker.no.

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet.