Taktekker

Artikkelen fortsetter under annonsen

En taktekker tekker og isolerer tak på forskjellige bygninger.

Hvem er du?

Det er en ting som er viktig om du skal være taktekker, og det er at du må ha god samarbeidsevner fordi du jobber tett sammen med kolleger, kunder og andre oppdragsgivere. Det hender ikke så sjelden at taktekkere jobber i team på to-tre personer. Det er viktig at du kan omstille deg til andre oppgaver. I det daglige arbeidet er det også viktig at du har evnen til å jobbe selvstendig.

Hva gjør du?

Å tekke et tak, betyr å feste takbelegg, shingel, membran, takstein på tak og andre konstruksjoner. Produktene festes med skruer, bolter, sveising, flytende asfalt, lim eller ballast. Du har varierte oppgaver, og tekker tak på nybygg, reparerer og rehabiliterer eksisterende tak. Arbeidet skjer gjerne på boligblokker, småhus, industribygg og idrettshaller. Taktekkeren legger også på membran både i våtrom, parkeringsdekker, terrasser, broer og i tunneler. 

Som taktekker må du planlegge og vurdere arbeidet du skal gjøre, og husets 5. fasade som taket ofte kalles, skal også skjermes mot vær og vind. Taktekkeren har ansvaret for at det tas hensyn til de klimapåvirkninger som taket utsettes for. Det er også viktig å motarbeide varmetap ved å foreta en god taktekking.

Du vil komme til å bruke materialer som asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, torv og shingel. Det kan også hende du skal rehabilitere verneverdige tak. Du må beherske sveiseutstyr og forskjellige håndverktøy. I jobben din er det viktig at du kan vurdere faren for brann og lekkasjer i forbindelse med jobben som skal gjøres. Som taktekker må du benytte deg av personlig sikkerhetsutstyr og personløfter dersom det er behov for det.

De mest vanlige arbeidsoppgavene:

En taktekker arbeider med flate og skrå tak, samt andre takformer. Du tekker membraner ute og inne, og du fester sluk og enkle beslag. Du må kunne vurdere behovet for omtekking av tak og membraner, og du må kunne vurdere underkonstruksjoner.

Annonse