Byggdrifter

Moderne bygninger har en stadig større andel av tekniske installasjoner. Selv om drifting av bygg alltid har vært viktig, gjør den tekniske utviklingen og det «grønne skiftet» at byggdrifterfaget blir stadig viktigere. Tidligere hadde byggene ofte en vaktmester, som fikset det meste ved bygget selv. Byggdrifteren har en helt annen rolle: Man har den fullstendige og kontinuerlige oversikten, men om noe ikke virker – kontakter man andre fagfolk for å få systemene reparert. Utdannelsen leder fram til fagbrev.

Hvem er du?

Du bør være teknisk interessert, pliktoppfyllende og nøyaktig. Gjerne også ha et håndlag med verktøy. Men interessen for data og elektroniske verktøy er kanskje enda viktigere, for det der dette du skal jobbe med som byggdrifter. Du kommer til å jobbe under klare regler for Helse, miljø og sikkerhet, og du må kjenne til og jobbe innenfor de lover og regler som gjelder for denne typen arbeide.

Hva gjør du?

Moderne byggemetoder og komplekse tekniske installasjoner gjør byggdrifteryrket både spennende og utfordrende. Du skal bidra til å drifte bygg på en måte som bidrar til at de er trygge for alle som skal bruke dem: Næringslivet, oppvekst, omsorg og helsebygg. Du skal også bidra til at eieren av bygget til enhver tid har den dokumentasjonen som trengs ifølge lover og forskrifter. En viktig oppgave er dessuten å bidra til optimal energibruk og miljøvennlig drift av bygget. På den måten bidrar du daglig til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn. I tillegg bidrar du også til å bevare byggets verdi, ved at du sørger for korrekt drift og vedlikehold.

Ta gjerne kontakt med jorn@stolthandverker.no