Asfalt/Vei

Artikkelen fortsetter under annonsen

En asfaltør er en person som både lager asfalt, og som legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Hvem er du? 

For at du skal kunne bli asfaltør, må du ha et godt håndlag. Dessuten må du kunne arbeide selvstendig og være en del av et team. Dessuten må du like å være mye ute uansett vær, og du må ha gode arbeidsrutiner, med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Hva gjør du?

En asfaltør har et veldig variert arbeide, og kan for eksempel jobbe med asfaltering av veier. I tillegg jobbes ofte med utearealer av forskjellige slag, fra parkeringsplasser til flyplasser. Innenfor veisektoren er det jobber både på riks-, fylkes-og motorveier. Idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder får også gjerne besøk av asfaltørene før de åpnes. Asfaltører kalles også asfaltlegger og asfaltarbeider.

De vanligste arbeidsoppgavene:

Asfaltøren står for vedlikehold av maskiner og utstyr, utføring av enklere stikkings- og oppmålingsarbeider, planering av underlag før legging av fast dekke, dokumentering og rapportering når arbeidet er utført, laboratoriearbeid og arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring.

Du kommer som asfaltør til å samarbeide med anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, vei- og anleggsarbeidere, anleggsgartnere og betongfagarbeidere.

Annonse