Fjell- og bergverksarbeider

Artikkelen fortsetter under annonsen

En som har dette yrket arbeider med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, i tillegg til mineraluttak fra fjell.

Hvem er du?

I denne jobben bør du være flink til å planlegge og jobbe selvstendig, men du bør også like å jobbe sammen med andre. Sikkerhet er en avgjørende del av dette arbeidet, så du må også være svært ansvarsbevisst.

Hva gjør du?

Jobben som fjell- og bergverksarbeider går blant annet ut på fjellboring og sprengning, samt mineraluttak fra fjell. Dessuten arbeide i forbindelse med oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Mineraluttak betyr at man utvinner mineralske stoffer og andre naturressurser, for eksempel til produksjon av pukk og grus.

Fjell- og bergverksarbeideren skal også sørge for tildekking i forbindelse med sprengning – og sikring av arbeidsstedet. Jobben har som regel sammenheng med anleggsarbeider ved tomter, tunneler og veier. Både vei og vannkraftutbyggingen i Norge er avhengig av fagarbeidere som har kunnskap om berggrunnen, og kan arbeide med den.

I arbeidet benyttes forskjellige typer manuelt og elektronisk målerutstyr for både høydesetting og oppmåling. Fjell- og bergverksarbeideren må ha en høy kompetanse om arbeide i berggrunnen, om boring og sprengning.

De vanligste oppgavene:

Bergsprengning, pukk- og grusproduksjon, tunnelarbeide og bergverksdrift.

Annonse