Murer

Som murer og flislegger bygger du opp nytt murverk, og restaurerer gammelt. Du legger også fliser.

Hvem er du?

Om du skal bli mur- og flislegger bør du være både nøyaktig og praktisk anlagt. Dessuten må du være ansvarsbevisst, for det er avgjørende viktig at arbeidet utføres slik det er bestemt i lover og forskrifter som gjelder for yrket. Du må ha evnen til å jobbe planmessig, og kunne kommunisere effektivt med både kunder og kolleger.

Hva gjør du?

Dette er et meget allsidig yrke, for som murer og flislegger jobber du både ute og inne, på store byggeplasser og i private hjem. Du kommer til å jobbe med våtrom og montere peis og piper. Dessuten vil du jobbe med å mure fasader i teglstein, og altså legge mye fliser. Da er det viktig at du behersker de grunnleggende ferdigheter som dette arbeidet krever: Muring av grunnmur, vegger, peis, piper og natursteinarbeider. 

Dessuten må du kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling og en rekke andre oppgaver. Ofte jobber du selvstendig, men det kan også være perioder hvor du er en del av større prosjekter, som for eksempel bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger. 

Dette er et håndverksfag med lange tradisjoner og stolte håndverkere.

De vanligste arbeidsoppgavene:

Du kommer til å jobbe med teglsteins- og blokkmuring, fliselegging, våtromsarbeider inklusive smøremembraner. Både skifer og naturstein vil du komme til å stifte bekjentskap med, og det blir både puss og overflatebehandling. Du kommer til å både mure og montere peis, piper og pipeelementer.

Annonse