Snekker/Tømrer

Om du har lyst til å bygge trehus og andre trekonstruksjoner, kan du bli tømrer. Om du har mer lyst til å bygge innredninger, trapper møbler, kan du bli trevaresnekker. Er du enda mer nøyaktig av deg, og kan tenke deg å lage møbler og innredninger i ditt eget verksted, kan du velge å bli møbelsnekker.

Hvem er du?

Dette er et ganske utfordrende yrke rent fysisk, så du bør ha en god fysikk for å være tømrer eller snekker. Siden tømreryrket er et arbeide som for en stor del foregår på stillas og tak, er det en fordel om du ikke har høydeskrekk. Blir du snekker, jobber du i lavere høyder og ofte innendørs. Du må dessuten være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Men blir du møbelsnekker, jobber du stort sett innendørs – enten på ditt eget verksted – eller når du monterer.

Hva gjør du?

Dersom du er tømrer, bygger og monterer ulike trekonstruksjoner, og i tillegg rehabiliterer du gamle konstruksjoner. Er du snekker, er du opptatt med innredninger, kjøkken og trapper. Møbelsnekkerne bygger og monterer møbler og innredninger de har laget på sitt eget verksted.

Dersom du blir tømrer, blir du en del av en stor yrkesgruppe. Du vil ofte bygge småhus, siden de for det meste bygges i tre. Og selv om større næringsbygg ofte bygges av stål og betong, har en stadig større endel av dem blitt oppført i massivtre. Men å jobbe med tre er variert, og mange velger derfor å bli snekker, og jobbe med innredninger i alle typer bygg. Det kan dreie seg om montering av vinduer, dører og kjøkken, oppsetting av innvendige vegger, panelering, isolering, platekledning, samt parkettlegging og påsetting av listverk. Møbelsnekkerne monterer møbler og innredninger de har laget selv.

Når vedlikehold av eksisterende trehus skal skje, er dette en jobb som tømreren får. Det samme om de eldre husene skal oppgraderes til nåværende standard, men da er også ofte snekkeren involvert. Dersom det handler om gamle og bevaringsverdige hus, er oppgaven nesten snudd på hodet: Da skal man nemlig bringe huset tilbake til opprinnelige form. Da må du ha kunnskap om tidligere brukte byggemetoder og materialkvaliteter. 

Du arbeider ut fra rutiner, arbeidsbeskrivelser og tegninger. Arbeidsmetodene inkluderer både håndverktøy, elektrisk verktøy og større maskiner. Det blir også mer og mer vanlig at man bruker digitale verktøy i arbeidet, blant annet for oppslagsverk og dokumentasjon. For møbelsnekkerne gjelder også en del spesialverktøy.

De mest vanlige arbeidsoppgavene:

Bygging av trehus og andre konstruksjoner i tre om du er tømrer, og innredninger av hus i tre, mur, stål eller betong om du blir snekker. Skulle du velge å bli møbelsnekker, er du enten i ditt eget eller arbeidsgiverens verksted, eller ute på montering.

Produksjon og montering av elementer og moduler samt rehabilitering og vedlikehold av bygninger er det tømreren som gjør. En tømrer eller en snekker planlegger sine egne arbeider, og samordner dette med andre fag og aktører. Møbelsnekkeren kan også jobbe en del sammen med designere.