Om Stolt Håndverker

Stolt Håndverker - ENESTE kommersielle mediekanalen rett mot yrkesfagelever og læringer innenfor bygg- og anleggsfagene.

Visste du at?

Vårt formål er å fremme elevenes interesse i ungdomsskolen for yrkesfag og yrkesstolthet hos yrkesfagelever og lærlinger i bygg- og anleggsbransjen.

Vi ønsker at bedriftene og bransjen skal satse på unge og lærlinger.

Stolt Håndverker er et konsept spesifikt rettet mot ungdom for å bli kjent med yrkesfag og yrkesfagelever og lærlinger som allerede har valgt yrkesfag.

På Stolt Håndverker vil du kunne holde deg oppdatert om det som skjer i bygge og anleggsbransjen – og som ungdomsskoleelev, yrkesfagelev og lærling bør kjenne til. Vi skal levere innhold på en enkel og engasjerende måte til informasjonssøkende ungdom og lærlinger. Men vi er ikke her bare for ungdommen. Vi er her også for voksenlærlinger og også for deg som ikke helt vet hvilken retning du ønsker å gå innen yrkesfag.

Hvorfor Stolt Håndverker?

Prognoser viser (SSB) det vil være mangel på 100.000 fagarbeidere i Norge i 2035 hvis det ikke tas kraftige grep. Dette vil medføre at det vil mangle tilstrekkelig arbeidskraft. Stolt Håndverker ser viktigheten av at flere unge skal velge yrkesfag. Vi trenger å bygge kompetanse i eget land, og Stolt Håndverker skal være en bidragsyter for at det skal rekrutteres til bygg og anleggsbransjen.

Rekruttering starter på ungdomsskolen, og det vi erfarer når vi reiser rundt på ungdomsskoler, er at det er alt for lite kunnskap og informasjon om bygg- og anleggsbransjen. Dette jobber vi med å endre! Informasjon ut til elever og ikke minst foreldre.

Formålet vårt er å skape økt interesse for yrkesfagene i ungdomsskolen og gjøre elever i videregående kjent med oss som en støttespiller. Derfor reiser vi rundt på skolebesøk både på ungdomsskoler og videregående skoler.

Vi vil hjelpe elever til å finne læreplass, og bistå læringer med ulike problemstillinger.

Det er viktig for bedrifter og for leverandører at det rekrutteres til bransjen. Fremtiden avhenger av dette.

Vi skal bidra til at behovet for håndverkere fremover blir dekket, og er en plattform for å øke interessen innen bygg- og anlegg, samt øke yrkesstoltheten.

– Jeg ble skikkelig glad da Stolt Håndverker «poppet» opp i feeden min i sosiale medier.

Vi må stå sammen om dette

Stolt Håndverker er et privat initiativ, organisert av SH media – Stolt Håndverker AS. Men vi kunne ikke gjort dette uten engasjerte partnere, leverandører og sist, men absolutt ikke minst du som leser dette.

Anita Lindberg

Daglig leder