Om Stolt Håndverker

Stolt Håndverker - ENESTE kommersielle mediekanalen rett mot yrkesfagelever og læringer innenfor bygg- og anleggsfagene.

Visste du at?

Vårt formål er å skape en mediekanal som skal bidra til å «make yrkesfag great again», og være en utfordrer i bransjen(e).

Vi ønsker at bedriftene og bransjen(e) skal satse på unge og lærlinger.

Stolt Håndverker er en mediekanal rettet mot ungdom som vurderer yrkesfag og yrkesfagelever og lærlinger som allerede har valgt yrkesfag.

På Stolt Håndverker vil du kunne holde deg oppdatert om det som skjer i bygge og anleggsbransjen – og som yrkesfagelev og lærling bør kjenne til. Vi skal levere innhold på en enkel og engasjerende måte til informasjonssøkende ungdom og lærlinger. Men vi er ikke her bare for ungdommen. Vi er her også for voksenlærlinger og også for deg som ikke helt vet hvilken retning du ønsker å gå innen yrkesfag.

Hvorfor Stolt Håndverker?

Prognoser viser (SSB) det vil være mangel på 90.000 fagarbeidere i landet vårt i 2035 hvis det ikke tas kraftige grep. Dette vil medføre at det vil mangle tilstrekkelig arbeidskraft. Stolt Håndverker ser viktigheten av at flere unge skal velge yrkesfag. Vi trenger å bygge kompetanse i eget land, og Stolt Håndverker skal være en bidragsyter for at det skal rekrutteres til bygg og anleggsbransjen, men vi er i hovedsak en informasjonsportal for yrkesfagelever- og lærlinger, og skal være tilstede som støttespillere fra A-Å i deres utdanningsløp.

Vi har nettsiden som er vår hovedkanal, men vi er på skolebesøk på ungdomsskole for å rekruttere til bransjen, og på videregående for å snakke om lærlingtid og utviklingsmuligheter. Bidra til at de skal bli stolte fagarbeidere.

Det er viktig for bedrifter og for leverandører at det rekrutteres til bransjen. Fremtiden for mange avhenger av dette om det ikke skjer noe. Får statistikken rett vil det ha store konsekvenser for hele bransjen.

Vi skal bidra til at behovet for håndverkere fremover blir dekket, og er en plattform for å øke interessen innen bygg- og anlegg, samt øke yrkesstoltheten.

– Jeg ble skikkelig glad da Stolt Håndverker «poppet» opp i feeden min i sosiale medier.

Vi står sammen om dette

Stolt Håndverker er et privat initiativ, organisert av SH media – Stolt Håndverker AS. Men vi kunne ikke gjort dette uten engasjerte partnere, leverandører og sist, men absolutt ikke minst du som leser dette.

Anita Lindberg

Daglig leder

Jørn Wad

Ansvarlig redaktør