Om Stolt Håndverker

Stolt Håndverker - Første og eneste kommersielle nettsted for yrkesfagelever og læringer innenfor bygg- og anleggsfagene og industrifagene

Stolt Håndverker – er en møteplass for yrkesfagelever og læringer innenfor bygg- og anleggsfagene og industrifagene

På Stolt Håndverker vil du kunne holde deg oppdatert om det som skjer i bygge og anleggsbransjen – og som ungdomsskoleelev, yrkesfagelev og lærling bør kjenne til. Men vi er ikke her bare for ungdommen. Vi er her også for voksenlærlinger og også for deg som ikke helt vet hvilken retning du ønsker å gå innen yrkesfag.

Hvorfor Stolt Håndverker?

Prognoser viser (SSB) det vil være mangel på 100.000 fagarbeidere i Norge i 2035 hvis det ikke tas kraftige grep. Dette vil medføre at det vil mangle tilstrekkelig arbeidskraft. Stolt Håndverker ser viktigheten av at flere unge skal velge yrkesfag. Vi trenger å bygge kompetanse i eget land, og Stolt Håndverker skal være en bidragsyter for at det skal rekrutteres til bygg og anleggsbransjen.

Formålet er å skape økt interesse for yrkesfagene blant ungdom og gjøre elever kjent med muligheter for jobb innen bygg og anleggsbransjen.

Stolt Håndverker ble lansert i 2020 av SH media – Stolt Håndverker AS. som eies av Anita Lindberg.

Anita Lindberg har lang fartstid i mediebransjen med god erfaring fra ulike bransjer i bygg-og anlegg. Over tid har engasjementet rundt yrkesfag og rekruttering blitt en hjertesak for henne. Derfor ble Stolt Håndverker til. Vår visjon er skapt av dette: Vi vil veilede, inspirere, informere og hjelpe ungdom til å velge yrkesfag/Håndverksfag fremfor andre utdanningsløp som hver på sin måte forsøker å fremstå som mer attraktive valg for de unge.

– Jeg ble skikkelig glad da Stolt Håndverker «poppet» opp i feeden min i sosiale medier.

Vi må stå sammen om dette

Stolt Håndverker er et privat initiativ, organisert av SH media – Stolt Håndverker AS. Men vi kunne ikke gjort dette uten engasjerte partnere, leverandører og sist, men absolutt ikke minst du som leser dette.