Fremtiden for Fagarbeidere og Norge!

Kjære Stolt Håndverker leser,

Vi lever i en tid hvor teknologiske fremskritt og digitale verktøy former vår hverdag. Mens det er lett å bli fanget opp i den digitale virvelvinden, er det viktig å huske på de fundamentale hjørnesteinene i vårt samfunn – de dyktige håndverkerne. Blant disse er det ett navn som står som en bauta i utviklingen av moderne fagarbeidere: Tekton.

Tekton – Håndverkets Sjel

Ordet «tekton» stammer fra det greske «τεκτων», som betyr bygningsmann eller håndverker. Dette gamle begrepet bærer med seg en dyp arv av stolthet og dyktighet. En tekton var ikke bare en arbeider, men en skaper, en kunstner som med sine hender og sitt sinn formet verden rundt seg. I dag må vi gjenoppdage og ære denne arven.

Betydningen av Tekton

For ungdommer som står på terskelen til arbeidslivet, representerer Tekton en mulighet til å finne stolthet og verdighet i fagarbeid. Å skape med hendene er en dypt tilfredsstillende og livsviktig oppgave. Hver spiker som slås inn, hver mur som bygges, og hver maskin som vedlikeholdes, er en del av en større helhet. At man er en tekton betyr å se skjønnheten og verdien i å skape noe varig og meningsfylt.

Stolt Håndverker – Vår Misjon

Hos Stolt Håndverker løfter vi hver dag frem betydningen av ordet «tekton» – bygningsmann. Dette ordet representerer selve essensen av det vi står for. Vår misjon er å vise ungdom at fagarbeid er et yrke å være stolt av. Vi støtter bedrifter i deres rekrutteringsarbeid. Vi brenner for å rekruttere og utvikle dyktige håndverkere, fordi vi vet at de er essensielle for fremtiden vår.

Hvorfor Tekton er Viktig

Tekton er ikke bare et ord, men en bevegelse som tar sikte på å endre samfunnet vårt. Det skaper en kultur hvor fagarbeidere blir verdsatt. Ungdommer ser opp til håndverkere som rollemodeller. Bedrifter ser verdien i å utvikle dyktige fagfolk. Denne kulturen er essensiell for Norges fremtid. Vi må bygge et samfunn hvor alle yrker blir anerkjent og respektert. Hvor alle har mulighet til å bidra og bli sett.

En Oppfordring

Kjære ungdom, tenk på fremtiden din. Se forbi skjermene og dataene, og vurder verdien av ekte håndverk. Det finnes en dyptliggende tilfredshet i å skape noe med egne hender. Å være en tekton gir deg muligheten til å oppleve denne gleden.

Til alle bedrifter, store som små: Vi må sikre fremtiden sammen!
Vi må tenkte på bransjen som èn enhet ikke bare egen bedrift! Det sikrer ikke bare deres egen fremtidige arbeidskraft, men samarbeid bidrar til å bygge et sterkere og mer robust samfunn.

La oss sammen bygge en fremtid hvor fagarbeidere er stolte av sitt yrke. Sammen skal vi skape en verden hvor ungdommer ser muligheter og ikke begrensninger. Dessuten må vi være sammen om å bygge et samfunn hvor bedrifter anerkjenner verdien av godt håndverk. Tekton er veien fremover – la oss gå den sammen.

Ønsker dere alle en riktig god sommer! Ses til høsten igjen!

Sommerhilsen fra

Anita Lindberg