Gjennom «Makerspace» på Rud VGS får elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang
Gjennom «Makerspace» på Rud VGS får elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang

-Elevene må få muligheten til å praktisere et eller flere av lærefagene innenfor sitt utdanningsprogram.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom «Makerspace» på Rud VGS får elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Her får elevene mulighet til å drive egen ungdomsbedrift som er forankret i verdiene i overordnet del av læreplanen

Tone Farbu Lundbye jobber som utdanningsleder for yrkesfagene ved Rud videregående skole. Hun har jobbet i videregående skole siden 1990-tallet og har utdannelse fra SLHK (nå HISN), Entrprenørskap fra Høgskolen i Hedemark og lederutdanning fra UIO og BI. Siden 2009 har hun vært leder på VGS.

Hva tenker du om status til yrkesfagene i dag?

-Jeg tror det kommer an på hvor i landet det er, men generelt sett har ikke yrkesfagene den statusen som det burde hatt.

Er det slik at yrkesfagelever i større grad enn andre elevgrupper er mer sikre på sitt utdanningsvalg?

-Både og. Man kan egentlig dele elevgruppen inn i to kategorier. På den ene siden er det de som vet fra ung alder at de skal velge yrkesfag. Mens den andre halvdelen kanskje begynner på yrkesfag av litt mer «tilfeldige» grunner. For eksempel ved at de at de ikke kom inn på den utdanningen de primært ønsket.

Har skolen råd til å kjøpe nødvendig utstyr til elevene slik at de får den erfaringen de burde ha?

-Nei, vi har ikke ressursene vi trenger. Det er en klar mangelvare. Vi ser dessverre ingen tegn til bedring med det aller første.

Hvordan er kjønnsbalansen på yrkesfag på din skole? Har det endret seg de siste årene?

-På elektrofag er det hovedsakelig gutter. Håndverk, design og produktutvikling og Helse- og oppvekst er det flest jenter, men også noen få gutter. På Teknologi- og industrifag er det fortsatt stor overvekt av gutter. Disse trendene har vært ganske stabile over tid. Det er vanskelig å få kjønnsbalanse i flere av yrkesfagene, men det begynner å bli mer målrettet innsats med å få flere jenter inn i yrkesfag.

Har yrkesfagutdanningen endret seg på ditt arbeidsted de siste årene?

-På Rud vgs. ønsker vi å utvikle elevenes kunnskap og ferdigheter. Vi er vi opptatt av at «Framtiden handler om det du gjør i dag» På yrkesfag jobber vi med utforskende og elevaktive læringsformer. Vi er opptatt av samarbeid skole og arbeidsliv hvor elevene får muligheten til praktisere et eller flere av lærefagene innenfor sitt utdanningsprogram. Elevene får mulighet til å drive egen ungdomsbedrift som er forankret i verdiene i overordnet del av læreplanen, spesielt med tanke på å fremme skaperglede og engasjement.

-Skolens Makerspace er felles læringsarena for alle våre elever der elevene får utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. I Makerspace kombinerer vi tradisjonelle og moderne teknologi.

Rud videregående skole har et nært samarbeid med flere bransjer som bidrar til at opplæring i skole og bedrift i større grad blir integrert som et helhetlig opplæringsløp.

-Formålet med samarbeidet er å styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift. Et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv er viktig for å få god kvalitet og et godt resultat av opplæringen. På lengre sikt er formålet å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft innenfor yrkesfagene.

Noen spennende pågående prosjekter i Makerspace?

-På Makespace er de nå i gang med å lage en robot frosk ved hjelp av laser, 3D printer og elektro. I disse dager har vi elever fra Elektro og tilrettelagt opplæring som har filmet sykkelturer i Bærum som skal redigeres til en SAKTE TV video som skal vise kjente områder for beboer bosatt på Carpe Diem demenslandsby

Hvis du skal gi et godt råd til de som nå skal ut i jobb som lærling?

-Vær nysgjerrig, se mulighetene, lære og lære og opparbeid deg samarbeids- og sosiale ferdigheter. Følg hjertet ditt og det du brenner for. Man blir påvirket hva andre velger og gjør. Stol på magefølelsen. Velg det du tenker er riktig for deg.

Annonse

Annonse