Annonse

Rammeverk for lærebedrifter og lærlinger

Det er Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som regulerer rammebetingelsene for opplæring, skriver Norsk Håndverksinstitutt. Fagopplæringskontoret i den enkelte fylkeskommune er tillagt ansvaret for å administrere fagopplæringen. Kontorene behandler søknader om godkjenning som lærebedrift, opplæringskontor eller opplæringsring, formidler læreplasser, godkjenner lærekontrakter, utbetaler tilskudd til lærebedrifter, avvikler fag- eller svenneprøver og gir informasjon og rettledning om fagopplæring.

Annonse

Leverandører

Lærlinger skal bygge ny E6

Unge maskinførere skal bygge nye E6 til Lillehammer. Aldri tidligere er det satt et så høyt krav til antall lærlinger. Mange av dem rekrutteres fra Vg2 anleggsteknikk ved Solør videregående skole

Flere kvinner til byggenæringen

I bygg- og anleggsnæringen er kvinneandelen på 9 prosent totalt sett, og kun 2 prosent på fagarbeidersiden. - Vi trenger et krafttak for å endre disse tallene, av flere grunner, og få tilgang til enda flere flinke fagfolk. BNL mener at byggeplasser med mangfold bidrar til et godt arbeidsmiljø og bedre løsninger, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening.