Teknologi og industrifag

Fremtiden for Fagarbeidere og Norge!

Kjære Stolt Håndverker leser, Vi lever i en tid hvor teknologiske fremskritt og digitale verktøy former vår hverdag. Mens det er lett å bli fanget opp i den digitale virvelvinden, er det viktig å huske på de fundamentale hjørnesteinene i vårt samfunn – de dyktige håndverkerne. Blant disse…

Flere jenter velger håndverksfag

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere jenter søker seg til yrkesfag nå enn tidligere. Flere av dem markerer seg når landets hyggeligste håndverkere skal kåres.

Flertall på Stortinget for ny opplæringslov

Flere skal kunne ta fagbrev, og de som har tatt studieforberedende, kan få velge yrkesfag etterpå. Dette er svært viktig i årene fremover når vi vet vi vil mangle flere tusenvis av fagarbeidere.

1685 personer mangler lærlingplass i Rogaland

-Det er stor etterspørsel etter kompetanse i fylket. Spesielt industrifag og elektrofagene er det så stor etterspørsel at vi ikke har nok folk, forteller Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland til RA.

Hvordan finne en lærebedrift selv?

Ved å samle data fra Nav, Brønnøysundregisterene og Vigo har Utdanning.no utviklet Norges best oppdaterte oversikt over mulige lærebedrifter og allerede godkjente lærebedrifter. Med et enkelt søk kan du dermed selv finne bedrifter som kan bli din lærebedrift.

40 000 lærlinger kan miste oppfølgingen som følge av ny opplæringslov

I forslag til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å avskilte opplæringskontorene som part i lærekontrakten og flytte lærlingtilskuddet over til bedriftene. Blir forslaget vedtatt vil det ødelegge fagopplæringen for tusenvis av bedrifter og yrkesfagelever landet rundt skriver Opplæringskontorenes Landsforening i en pressemelding.

Regjeringen svikter lærlingene

Mens Norge først og fremst trenger flere yrkesfagarbeidere, svikter regjeringen lærlingeordningen gjennom drastiske endringer i opplæringsloven.