-Det er stor etterspørsel etter kompetanse i fylket. Spesielt industrifag og elektrofagene er det så stor etterspørsel at vi ikke har nok folk, forteller Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland

1685 personer mangler lærlingplass i Rogaland

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det er stor etterspørsel etter kompetanse i fylket. Spesielt industrifag og elektrofagene er det så stor etterspørsel at vi ikke har nok folk, forteller Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland til RA.

Totalt har 2280 elever søkt om lærlingplass i Rogaland. 1685 av dem har fortsatt ikke funnet et lærested å gå til når høsten kommer.

– Generelt ligger vi godt an i år. Fordi 56,7 prosent av søkerne har fått plass. Vi er bare i mai. Det er mye som skjer i mai, juni og i løpet av sommeren. Vi ligger bra an i forhold til skjemaet. Det er stor etterspørsel etter lærlinger i alle fag, sier Marianne Chesak (Ap), fylkesordfører i Rogaland til Dagsavisen.

Ingen kutt i antall lærlinger hos bedriftene til tross for usikre tider

– Jeg er ikke bekymret, men jeg er spent. 1685 ungdommer venter fortsatt på læreplass. Det viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre, både i det offentlige og i bedriftene våre. Det er mye jobb å få dem på plass. Fylkeskommunen, bedrifter, opplæringskontorene og partene i arbeidslivet står overfor en hard jobb. Med godt samarbeid i Yrkesopplæringsnemnda, er vi skodd for å løse dette. Vi satser på at alle skal få læreplass, sier Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland til RA.

Antall ledige midten av mai er omtrent det samme antallet som i fjor.

NHO sine medlemsundersøkelser viser at de fleste bransjer tror på nedgang framover.

– Jeg er derfor imponert og glad for at bedriftene ikke kutter antallet lærlingene. Til tross for framtidsutsikter i veldig mange bransjer så får det ikke konsekvenser for antall lærlinger de tar inn, sier Grindland.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland

Yrkesfaginteressen øker

Det er også stor etterspørsel etter kompetanse i fylket. Spesielt industrifag og elektrofagene er det så stor etterspørsel at vi ikke har nok folk, forteller Grindland.

De siste årene har det vært en økning i antall elever som hadde yrkesfag som sitt førsteønske på videregående skole. 51 prosent av søkerne har yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske, ifølge Utdanningsdirektoratet. I Rogaland er tallet 56,2 prosent, som er høyere enn landssnittet.

– Rogaland er best i klassen på lærlinger. Mange velger yrkesfag. Rogaland har høy gjennomføringsgrad og behovet etter arbeidskraft er enormt. I tillegg verdsettes yrkesfag høyt i Rogaland, sier Grindland.

To av tre bedrifter mangler relevant kompetanse og etterspørselen etter fagarbeider er stor.

– Derfor er det avgjørende at bedriftene tar inn lærlinger, både for den enkelte, for samfunnet og for næringslivet. Samtidig står én av fem står utenfor arbeidslivet i Rogaland. Det er kritisk å få flest mulig ungdommer inn læreplasser og gode læreløp, sier Grindland.

Annonse

Annonse