Elektro og datateknologi

Annonse

Annonse

Hvordan finne en lærebedrift selv?

Ved å samle data fra Nav, Brønnøysundregisterene og Vigo har Utdanning.no utviklet Norges best oppdaterte oversikt over mulige lærebedrifter og allerede godkjente lærebedrifter. Med et enkelt søk kan du dermed selv finne bedrifter som kan bli din lærebedrift.

40 000 lærlinger kan miste oppfølgingen som følge av ny opplæringslov

I forslag til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å avskilte opplæringskontorene som part i lærekontrakten og flytte lærlingtilskuddet over til bedriftene. Blir forslaget vedtatt vil det ødelegge fagopplæringen for tusenvis av bedrifter og yrkesfagelever landet rundt skriver Opplæringskontorenes Landsforening i en pressemelding.

Regjeringen svikter lærlingene

Mens Norge først og fremst trenger flere yrkesfagarbeidere, svikter regjeringen lærlingeordningen gjennom drastiske endringer i opplæringsloven.

Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram

Over halvparten av søkerne til videregående opplæring har yrkesfag som førsteønske. Blant dem er det nå flere jenter som velger elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Det viser søkertallene til videregående opplæring skoleåret 2023–2024.

Annonse

Flere kvinnelige lærlinger i mannsdominerte bransjer

­I de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi og teknologi- og industrifag, var det nær 3000 kvinnelige lærlinger i 2022. Dette er nesten 1300 mer enn for fem år siden.