Illustrasjonsfoto: Istock/it:JackF

Liten nedgang i antall lærlinger som blir mobbet på arbeidsplassen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Elektrofag har det laveste nivået av mobbing på arbeidsplassen av alle yrkesfag

Det er 3,5 prosent av lærlingene som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen 2-3 ganger i måneden, en gang i uken eller flere ganger i uken. Andelen som opplever å bli mobbet har holdt seg forholdsvis stabil siden 2018, med en svak nedgang etter 2019, viser undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet

Årets undersøkelse viser at omtrent halvparten av de som blir mobbet, opplever dette 2-3 ganger i måneden, mens den andre halvparten opplever mobbing omtrent en gang i uken eller flere ganger i uken. Denne fordelingen er lik som i 2021. Av de som har blitt mobbet svarer 64 prosent at de har blitt mobbet av andre kollegaer, mens 17 prosent svarer at de har blitt mobbet av ledelsen.

Av de som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, svarer 61 prosent at de har fortalt det til noen i bedriften. 36 prosent svarer at det ble gjort noe for å få slutt på mobbingen.

Troms og Finnmark har høyest andel av lærlinger som blir mobbet, med 4,2 prosent, mens Møre og Romsdal har lavest, med 1,9 prosent.

Det er størst andel lærlinger på restaurant- og matfag som svarer at de opplever mobbing. Resultatene viser likevel en markant nedgang fra 8,5 prosent i 2021 til 5,3 prosent i 2022. Lavest andel av lærlinger som opplever mobbing tilhører elektrofag og service og samferdsel.

Til sammenligning viser Elevundersøkelsen 2022 at det er elevene på salg- service og reiseliv, samt bygg- og anleggsteknikk, som rapporterer om mest mobbing. Elevundersøkelsen viser også at elever på yrkesfaglige utdanningsprogram rapporterer om mer mobbing på skolen enn elever på studieforberedende, med henholdsvis 5,4 prosent mot 3,1 prosent på vg1 (Utdanningsdirektoratet 2023).

Annonse

Annonse