Frode Bjørnstad jobber som yrkesskolelærer på Setesdal VGS. Foto: Privat

– Det er blitt kulere å være håndverker

Frode Bjørnestad stortrives som yrkesfaglærer, men han er opptatt av at bygg og anlegg må slutte å snakke ned faget. – Legg stolthet i det du gjør! Vær en stolt håndverker, oppfordrer han.

Hvor lenge har du jobbet som yrkesfaglærer ved Setesdal VGS?

–Er på det 3 året nå

Hvordan endte du opp som lærer ved yrkesfagsskole? Jobber du som yrkesskolelærer før du begynte på Setesdal VGS?

–Nei, jeg har jobbet som tømrer, og tok på meg diverse tilleggsroller innen internkontroll og drift i et lokalt byggefirma de siste årene. For 3 år siden tok jeg et valg begrunnet i en kropp som begynte å si fra om at den var i feil spor…  Tømrerlivet kan være ganske hardt selv om det er veldig moro!

–Det ble en heftig overgang da jeg begynte som kontaktlærer på bygg og anlegg på Setesdal VGS, men det var likevel veldig moro. Jeg skal fortsatt stille et produkt til slutt, men det blir på en helt annen måte. Man kan jo ikke bruke hammer og sag for å tilpasse sluttresultatet…

Ser du noen endringer hos elevene sammenlignet med for 10 og 20 år siden, med tanke på motivasjon, interesser, fremtidsplaner?

–Det er større grad av elevene som ikke har noe erfaring eller verktøy når de begynner på skolen. Det er stor forskjell fra tidligere. Tidligere bestemte man seg gjerne for hva man ville bli i løpet av barn- og ungdomstida. Det har endret seg. De var gjerne hammerkyndige når begynte på yrkesskolen.

–Det er mange grunner til at det kan være slik. En grunn er nok at flere barn vokser opp uten å få prøvd seg på å bygge hytte, bruke verktøy og gjøre forskjellig ting hjemme. Også mer organisert idrett og dataspill har nok overtatt for mye av dette. Når jeg var liten så var det en trehytte bak verdt hus. Jeg så en trehytte her om dagen, da måtte jeg ta et bilde.

Har yrkesfagutdanningen endret seg på ditt arbeidsted (eller generelt om det er lettere å svare på) de siste årene?

–Jeg har bare jobbet «de siste årene» i og med at jeg bare har 3 års erfaring som lærer,  men fagfornyelsen har etter min oppfatning gitt nye tanker til hvordan man skal planlegge og drive undervisning på yrkesfaglige studieprogram.

Har skolen råd til å kjøpe nødvendig utstyr til elevene slik at de får den erfaringen de burde ha?

–Min erfaring er at det er midler til å investere, men stor forskjell mellom skolene. Skolen jeg er på nå er det bra her satses det for å få opp søkertallene til Bygg- og anleggsteknikk. Vi har flinke folk i ledelsen, som er flinke til å grave frem midler. Det er i alle fall min erfaring.

–Vi mindre skolene har nok på langt nær de ressursene som storskolene har til å kjøpe utstyr, men det gjelder å være kreativ å ha kontakt med bransjen

Hvordan er kjønnsbalansen i din elevgruppe? Har det endret seg de siste årene?

–Jeg har ennå ikke hatt en jente i klassen på de 3 årene. Det er få jenter lokalt som velger Bygg og anleggsteknikk. De velger gjerne heller teknologi og industrifag, fremfor bygg og anleggsteknikk. Ellers ønsker vi selvfølgelig jentene hjertelige velkommen til å ta på seg snekkerforkle.

Opplever du at statusen til yrkesfag har vokst de siste årene?

–Ja, i alle et endret fokus. Det er blitt kulere å være håndverker. I alle fall i sosiale medier. Det å velge yreksfag ble fremsnakket av forrige regjering.  Kanskje litt stillere med denne regjeringen. Spesielt tømrer bransjen er verdensmester i å snakke seg selv ned. Jeg brenner litt for å få det ut til folk i bransjen. Man må slutte å snakke negativt om bransjen. Fremhev heller hvor godt yrket er.

–Det er ikke bare å snekre lenger. Det er mye som skal til å bli håndeverker. Prosjektering, HMS, masse dokumentasjonsarbeid, for å nevne noe. Du kommer ikke lett gjennom nåløyet hvis du bare kan svinge hammeren. Andre yrkesfag er flinkere til å snakke opp faget sitt, som masinentreprenrører. Der opplever de kraftig økning i søkertallene. Alle vil bli maskinførere.

Har du en sprø, morsom eller fascinerende opplevelse med dine elever, som du har lyst til å dele?

–Jeg har opplevd at elever uten tilsyn, som skal prøve å skyte seg selv i beina med dykkertpistol. Han fant ut det var ganske vondt. Det var nok god læring.  Har nok mange flere historier, men taushetsplikten for må nok komme foran her.

Hvis du fikk bestemme reglene for rammene for opplæringen av yrkesfagelever. Noe du ville endret?

–Jeg har ikke så mye jeg ønsker å endre foreløpig, men jeg kunne heller ønske at fokus på yrkesfag var større i ungdomsskolene!  Der er skolehverdagen for mange elever svært teoretisk. Få tilbake mulighetene for yrkesrettede valgfag, og bruk tid på sløydsalen, mekkeverkstedet, kjøkkenet, og enda flere praktiske læringsarenaer. Det er så mange elever som faller utenfor når alt blir for teoretisk. Norge trenger fagarbeidere i framtiden!

Hvis du skal gi et godt råd til unge mennesker som vurderer yrkesfag utdanning?

–Føler du at det er riktig for deg så er det bare å søke. Ikke gjør som mora di sier, gjør som du føler. Stol på magefølelsen. Hvis du har fagbrev eller svennebrev så har du mange muligheter etter endt utdanning. Verden ligger åpen for en dyktig fagarbeider!

Hvis du skal gi et godt råd til de som nå skal ut i jobb som lærling, etter endt yrkesskoleutdanning?

–Første rådet mitt er tatt fra fjellvettregelene – lytt til erfarne fagfolk. Du er ikke verdensmester. Ta til deg all visdom du får. Det er nå du virkelig begynner læringen av ditt yrke.  Dagens ungdom har kanskje litt utfordringer med å innrette seg i hierarki. Sjefen er sjefen … Det er vktig å forstå at man er ny, og at her er det mange flinke, erfarne fagfolk man kan lære mye av.

–Og skru av varslene på telefonen din og vær fokusert på det du skal gjøre.   Snapchat og annet kan forstyrre. Det er ingen arbeidsgivere som er interessert i å betale deg lønn for å ta mobilpauser.

–Til slutt vil jeg si at om du tar til deg noe av dette, vil du kunne få ei fin læretid og kanskje til og med et tilbud om fast jobb etterpå.  Legg stolthet i det du gjør! Vær en stolt hånverker! Lykke til!