Forbundssekretær Geir Ove Kulseth (EL og IT), Heidi Lie (Montørjentene) og fagsjef Svein Harald Larsen (Nelfo)

Lanserer støtteordning for å få flere kvinner i elektro

Artikkelen fortsetter under annonsen

På kvinnedagen i går lanserte Nelfo og EL- og IT-Forbundet en støtteordning for bedrifter som skal rekruttering kvinner eller beholde de som allerede jobber i bransjen.

– Vi lanserer nå en støtteordning for rekruttering av kvinner til elektrobransjen, sier Svein Harald Larsen, fagsjef for kompetanse i Nelfo i en pressemelding.

En million kroner er satt av i 2023 for å støtte tiltak som styrke rekrutteringen og/eller bidrar til å beholde kvinnene som allerede arbeider i bransjen. Støtten er organisert gjennom partenes fellesordning ELBUS.

– Å øke mangfoldet i bransjen vår er et viktig mål for EL og IT Forbundet. Det er en styrke for enhver arbeidsplass å ha sunn balanse mellom kjønnene. Vi trenger også flere dyktige kvinner inn i bransjen for å klare de mange og viktige oppgavene som står foran oss. Da må vi bli flinkere til å rekruttere, og legge til rette slik at kvinnene vi har i bransjen i dag velger å bli. Det kan for eksempel gjøres ved å etablere aktive kvinnenettverk som Montørjentene i Vestland. Vi håper denne ordningen kan bidra, sier forbundssekretær i EL og IT, Geir Ove Kulseth.

Støtte gis til lokale organisasjoner i EL og IT og Nelfo. De lokale partene må derfor bli enige om hvilke tiltak/prosjekter de ønsker å gjennomføre og søke sammen om støtte gjennom ordningen.

Annonse

Annonse