Magnus Olsen er Elektrikerlærling

Lærling lager styringstavle for et helt renseanlegg

Magnus Olsen er elektrikerlærling, og jobber hos Forenede Montører AS i Kongsberg. Han trives skikkelig bra i yrket han har valgt, og synes det e3r ekstra spennende nå om dagen: Han lager nemlig styringstavle for Svene Renseanlegg!

Lærling Tobias Fiskum i elektrikerfaget er overrasket over å lære så mye

Lærling er overrasket over hvor mye han lærer

-Det som var aller mest overraskende for meg når jeg startet på den praktiske lærlingtilværelsen, var at jeg fikk være med på så mye nytt og spennende. Jeg hadde sett for meg at jeg ville blir brukt til kjedelige rutinejobber i begynnelsen, men ingen ting kunne være mer feil.