Skoleplassen

Se artikler nedenfor

Mysen videregående skole 

Elever i utdanningsprogrammet VG2 Tømrer har bygget to fullisolerte anneks på ca. 8 kvm. Anneksene er isolert med 10 cm i vegger og 15 cm gulv og tak. Det er satt inn vinduer og ytterdør. De leveres ferdig malt utvendig. Innvendig er det montert hvitmalt smartpanel på vegger og i tak. Parkett…

Gjermundnes vidaregående skule, vg1 tip

Gjermundnes vgs. VG1 Teknikk og industriell produksjon. Vi har dette siste skoleåret ferdigstilt et større prosjekt som var å bygge et stort fyrtårn. Vi fikk et oppdrag fra Vestnes Næringsforum om å lage et fyrtårn som skulle være minst 2m høgt og dekkes med søppel fra havet. Tårnet skulle symbolisere…

Annonse

Dalane videregående skole

Bygging av Nissehuset og montering av https://julebyen.no/ Bestillingen kom fra julebyen i Egersund om at de ønsket et nytt nissehus i 2 etasjer. Bygging av Nissehuset er et samarbeid mellom Bygg, TIF og Elektro på Dalane vgs og Aker Solutions Egersund | Aker Solutions Aker Solutions beregnet, kappet og…

Romsdal Videregående, tømrer

Tømrerklassene på Romsdal Videregående i Molde har bygget naust. Alt arbeidet er gjort av elever, og de har fått prøve seg på alt fra innvendig panel med fiskebeinsmønster til bygging av kai i en steinfylling.

Bardufoss ungdomsskole

I arbeidslivsfag ved 8. trinn på Bardufoss ungdomsskole har vi laget modeller av trehus. Elevene har laget modeller i skala 1:10 i forhold til ekte hus. I arbeidsprosessen har de lært å regne på målestokk, da alle arbeidstegninger er i annen skala (1:20). Husene er bygd opp etter vanlige prinsipper…

Annonse

Bingsfoss ungdomsskole

10 trinn jobbet med å bygge opp en kantine,  vi er ikke helt i mål ,men prosjektet videreføres til neste års 10.trinn …

Kongsvinger ungdomsskole

9. trinn ved Kongsvinger Ungdomsskole fikk i år tilbud om å være med på et prosjekt hvor 16 elever (4 grupper à 4 elever) skulle  bygge et modellhus, eller småhus, som de ble kalt. Vi valgte å gi tilbudet til våre elever som har Design og redesign som valgfag. En…

8.klasse arbeidslivsfag ved Vegårshei skole

8.klasse arbeidslivsfag har i løpet av året bygget plante kasser som de har beiset og satt ut. De har klargjort disse til dyrking ved å legge duk inni, papp under for så å fylle opp med grovt organisk materiale i bunnen og jord på toppen. I vår har…

Annonse

Hvaler barne- og ungdomsskole

Vi er miljøterapeut og sosiallærer ved den nye, flotte Hvaler barne- og ungdomsskole. Etter flere års erfaring fra både barne- og ungdomstrinnet ser vi nå et stadig større behov for en praktisk læringsarena ved skolen. Det er et stort ønske om en garasje der elever kan få utfolde seg praktisk…

Haugenstua skole

Dette er et prosjekt som vi har på 9.trinn som en del av faget utdanningsvalg der elevene får forsøke seg i et selvvalgt yrke der yrkene er knyttet til yrkesgrupper som er involvert når nye hus skal bygges og innredes.Alle yrkesgruppene bidrar til å gjøre et småhus komplett med grunnmur…