Kongsvinger ungdomsskole

Artikkelen fortsetter under annonsen

9. trinn ved Kongsvinger Ungdomsskole fikk i år tilbud om å være med på et prosjekt hvor 16 elever (4 grupper à 4 elever) skulle  bygge et modellhus, eller småhus, som de ble kalt. Vi valgte å gi tilbudet til våre elever som har Design og redesign som valgfag. En gruppe som hovedsakelig består av jenter. Vi ønsket å ha fokus på jenter på byggfag, og at de skulle få bruke et par dager til å måle, kutte og å være kreative. Et par dager med mye praktisk arbeid. Noe det er mangel på i en norsk skolehverdag.

Prosjektet var arrangert av Byggopp https://www.byggopp.no/innlandet/ i samarbeid med lokale aktører. Hos oss var dette Ø.M. Fjeld – Alltid i nærheten. Over hele Østlandet. (omfjeld.no) som stilte med to dyktige lærlinger. Lærlingene var med begge dager og bistod med å forklare og å vise elevene hvordan de skulle løse oppgavene.

Elevene fikk en bruksanvisning og materialpakke utdelt.

Oppgaven

Elevene bygde først grunnmur og bjelkelag. De måtte måle dimensjoner og kutte opp de små «plankene» med millimeternøyaktighet for å få alt til å stemme til slutt. Det kunne ikke være noen skjevhet i arbeidet.

Lærlingene forklarte hensikten med kantbjelker og bjelkelag, og elevene lærte også de byggetekniske begrepene.

Etter at rammen var ferdig, kontrollerte elevene ved måling av diagonalen, eller utregning ved bruk av pythagoras.

Nå kunne elevene begynne jobben med å lage bindingsverk. Da kunne de selv velge hvor dører og vinduer skulle settes, antallet vinduer og dimensjonen de ville ha. Alle vinduer måtte være én meter over bjelkelaget, så her måtte det regnes ut ut i fra dimensjonene på huset og målestokken.

Deretter ble takstoler laget og festet.

Samtidig skulle veggene fores ut, slik at panelet nå kunne festes på bygget.

Elevene kunne velge mellom stående eller liggende panel og hva de valgte ville påvirke hvordan foringen skulle legges.

Her har elevene valgt liggende panel.

Elevene fikk gradvis sett viktigheten av å være nøyaktig og de opplevde en stolthet over å ha bygget noe så fint.

Skoleledelsen og vi lærere som var med på prosjektet, var så fornøyd at vi håper å få til å gjøre noe tilsvarende på hele trinnet til neste år. Da kan alle få bygge og lære litt om byggteknikk, beregning og å konkret kunne vise hva de har fått til.

Her har en gruppe valgt å kle huset sitt med stående panel

Annonse

Annonse