Hvaler barne- og ungdomsskole

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi er miljøterapeut og sosiallærer ved den nye, flotte Hvaler barne- og ungdomsskole. Etter flere års erfaring fra både barne- og ungdomstrinnet ser vi nå et stadig større behov for en praktisk læringsarena ved skolen. Det er et stort ønske om en garasje der elever kan få utfolde seg praktisk i samarbeid med voksne, og som igjen vil føre til mestringsfølelse og læringsglede.

Dette vil inngå i et forebyggende tiltak for å forhindre frafall i videregående skole, hjelp til å forebygge skolevegring og som igjen kan styrke den psykiske helsen til spesielt unge gutter. Forskning viser også at elever har behov for en mer praktisk rettet skole.
En praktisk læringsarena vil også kunne inngå i valgfag på ungdomstrinnet, og bidra til at vi i større grad skal kunne tilby tilvalgsfaget Arbeidslivsfaget.

Målet er å jobbe for et langsiktig prosjekt ved å få flere arenaer for praktisk læring. Gjerne i samarbeid med lokale bedrifter, og linjer ved lokale videregående skoler innenfor liknende områder. (eks: Stokken båt og motor AS, Herføl marina, Skjærhalden marina, ulike lokale håndverkerfirmaer og Kalnes vgs / naturbruk – fiske og fangst)

Det er et ønske om å starte en elevbedrift der man kan drive med hjulskift, båtpuss, snekring og skru på motor (for å lære). Hvis man kan gi elevene en opplæring innenfor hjulskift, båtpuss eller snekring, så kan de tilby dette til det lokale markedet og igjen få inn en liten sum som kan brukes til å handle nytt verktøy eller lignende for å videreutvikle elevbedriften.

Annonse

Annonse