Bardufoss ungdomsskole

Artikkelen fortsetter under annonsen

I arbeidslivsfag ved 8. trinn på Bardufoss ungdomsskole har vi laget modeller av trehus. Elevene har laget modeller i skala 1:10 i forhold til ekte hus. I arbeidsprosessen har de lært å regne på målestokk, da alle arbeidstegninger er i annen skala (1:20). Husene er bygd opp etter vanlige prinsipper for bygging av reisverk, med korrekt avstand og størrelse på stendere, losholt, bunn- og toppsvill. De fleste husene har også bygd takstoler (delvis) etter gjeldende byggestandard. Elevene har vært veldig engasjert i arbeidet, og syntes det er interessant å lære noe som de kan ta med seg videre i livet, enten det gjelder aktuelt yrkesvalg, egen oppussing eller om noen vil sette opp en garasje. Flere har fortalt at de har kjent igjen byggeprinsippene i konstruksjoner de har sett hjemme eller hos andre kjente.

Prosjektet har tatt utgangspunkt i Bolig ABCs instruksjonsmateriale. Byggematerialet er bestilt fra treverkstedet på Ringerike Fengsel.

Elevene har vært intervjuet i lokalavisen etter utstilling på åpen dag, og har også blitt kontaktet av Skogbrukets hus som er interessert i å kjøpe modellene. Vi har i første omgang avtalt at de kan låne modellene for å utstille på messe nå i juni.

Annonse

Annonse