Besøk

Arbeidslivsfag er motiverende og spennende også for lærerne

-Det var utrolig nyttig og spennende å få se hva man har fått til her på Tæruddalen skole. Yrkesarenaen de har laget her for å undervise i arbeidslivsfag er viktig både for motivasjonen i andre fag og som grunnlag for å søke yrkesfagutdanning. Det håper jeg flere gjør!