Besøk
Spennende og interessant på Tæruddalen skole, mener (f.v.) Anne Breen, Marit Knutsdatter Strand, Birger Aaserud og Arne Walbye.

Arbeidslivsfag er motiverende og spennende også for lærerne

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det var utrolig nyttig og spennende å få se hva man har fått til her på Tæruddalen skole. Yrkesarenaen de har laget her for å undervise i arbeidslivsfag er viktig både for motivasjonen i andre fag og som grunnlag for å søke yrkesfagutdanning. Det håper jeg flere gjør!

Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand var full av lovord da hun nylig tok seg tid midt i en travel valgkamp, for å se nærmere på Stolt Håndverkers samarbeidsskole Tæruddalen skole ved Skedsmokorset. Hun var der sammen med Anne Breen, som til daglig arbeider med å utdanne yrkesfaglærere, og Arne Walbye, arbeidslivsfaglærer ved Søndre land ungdomsskole.

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand gjestet Tæruddalen skole for å lære mer om Yrkesarenaen skolen har laget.

Imponert

Det ble en spennende runde både i verkstede på Tæruddalens «Yrkesarena». Og ikke minst utveksling av synspunkter på hvordan arbeidslivsutdanningen burde kunne utvikles fremover. Knutsdatter Strand fortalte at hun hadde møtt mange innspill i denne valgkampen fra skolefolk som gjerne ville se en sterkere satsing på arbeidslivsfag. Men at det var ganske store sprik i hvordan man ønsket dette gjennomført. Hun fikk en kjapp gjennomgang av faglærer Birger Aaseruds arbeidsbok i arbeidslivsfag, som er enesteående i sitt slag her i landet. Denne tok hun med seg, og lærerutdannet som hun selv er, lovet den travle stortingsrepresentanten å ta den nærmere i øyesyn senere.

Arne Walbye kunne bekrefte den store bredden i arbeidslivsfaget. Hun kunne fortelle om en ganske så spesiell og sikkert spennende aktivitet: Når det nemlig er sesong for det, har de laget et jakttårn, og driver rådyr forbi, som så skytes, slaktes og spises i løpet av kort tid. Et tilbud mange av elevene på yrkesfaggruppa synes er ekstra spennende. 

-Men det er viktig at man bruker fantasien, og gir flest mulig gode opplevelser rundt det å skulle velge seg et yrkesfag seinere i livet, understreket han.

Arbeidslivsfaget er mangesidig, og det er viktig at skolene tilpasser det etter sine egne forutsetninger, sier Arne Walbye.

Lærerne

Men lærerne selv skal også utdannes og forberedes til å gjøre en god jobb innenfor arbeidslivsfaget, og Anne Breen var opptatt av at arbeidslivsfaget faktisk ikke har hatt noen tydelig utdanning tidligere. Dette er et ganske nytt fag i ungdomsskolen. Dermed har det ikke vært noe tilbud til spesialutdanning med fokus på dette. Men blant andre OsloMet har tatt tak i saken, og fra høsten av kommer det til å være et tilbud til kommende lærere om å spesialisere seg i dette faget. Pensum og lærerplan er under utarbeidelse, og vi håper det skal bli riktig så populært, sier hun til Stolt Håndverker.

Verten for møtet, Birger Aaserud, var både fornøyd og litt overveldet over det storfine besøket, som blant annet hadde bragt på banen tanken om et fagråd som burde kunne rådgi både politikere og skolefolk i utviklingen av det spennende faget arbeidslivsfag:

-Det er et råd jeg meget godt kunne tenke meg å sitte i, sa den ellers så beskjedne arbeidslivsfaglæreren ved Tæruddalen skole. Men han var uansett takknemlig for at Senterpartiets representant hadde tatt seg tid til å se nærmere på det de har fått til ved skolen, og han viser også til det gode samarbeidet han og skolen har med Stolt Håndverker:

-Det er ingen tvil om at samarbeidet vårt har fungert glimrende, og at det har vært en medvirkende årsak til at vi har opplevd en formidabel økning i interessen for arbeidslivsfag ved vår skole, slår Aaserud fast.

Les også: Er du i tvil – velg deg et yrkesfag!

Annonse

Annonse