Det grønne alternativet for frostsikring

Når du befinner deg i et såpass kaldt land som Norge, trenger du frostsikring nesten uansett hva du skal bygge. Det finnes flere former for frostsikring. Men dersom du tenker grønt, bør nok Glasopor være et førstevalg. Materialet brukes dessuten som lettfylling på dårlige grunnforhold og som tilbakefylling, drenering og isolasjon. Blant annet inntil grunnmurer og støttemurer, på grønne tak og rundt vann- og avløpsrør. 

Glasopor

Glasopor er herlig å jobbe med

-Anleggsgartneryrket passer meg veldig bra: Jeg jobber utendørs, får bruke hendene og har et fysisk arbeide. Når jeg dessuten kan bruke Glasopor i jobben vet jeg det blir en god dag. Ganske enkelt fordi det er så enkelt å jobbe med – og så praktisk for det vi skal bruke det til.