Annonsørinnhold: Bedre ventilasjon kan redusere kostnadene

Behovstilpasset ventilasjon

Samtidig som ventilasjonsanlegget forbedres, er det muligheter for å redusere driftskostnadene. Med riktig valg av vifte og kontrollutstyr kan du dra nytte av ny teknologi og spare på følgende måter:

Moderne EC-integrerte motorer og effektive viftehjul reduserer energiforbruket for viftedrift. Direktedrevne vifter reduserer servicekostnadene ettersom det ikke er behov for å bytte drivremmer. Ved å tilpasse ventilasjonen til behov kan også oppvarmingskostnadene reduseres.

Behovsbasert ventilasjon reduserer oppvarmingskostnadene. Ventilasjonsbehovet i et bolighus er ikke konstant. Det varierer blant annet med årstid og aktivitetene til beboerne, f.eks. matlaging. I den kalde årstiden er behovet for ventilasjon mindre fordi uteluften har lav luftfuktighet. Erstatningsluften som kommer inn i leiligheten kan dermed ta opp en større mengde fukt om vinteren enn om sommeren.

Ventilasjonsstrømmen avhenger også av ytre forhold som vind og temperatur. Vinden gir trykkendringer i huset og påvirker dermed luftstrømmen. Temperaturforskjellen mellom uteluften og husets temperatur gir opphav til skorsteinseffekten, som gjør at termiske krefter driver ventilasjonen. Ved å la luftstrømmen synke når utetemperaturen synker, reduseres problemer med kaldtrekk og energiforbruket til oppvarming reduseres.

Passende kontrollsystemer

Ved å la gjennomstrømningen avhenge av utetemperaturen kan man ta hensyn til både variasjonene i ventilasjonsbehovet med årstiden og utnytte skorsteinseffekten.

Utetemperaturkompensert trykkregulering

Du kan også velge et hastighetsreguleringssystem som endrer undertrykket i kanalsystemet med hensyn til utetemperaturen. På denne måten kan du også sikre funksjonen til å tvinge innretninger, f.eks. kjøkkenhetter, og til en viss grad dra nytte av trykkendringene vinden forårsaker. Diagram 1 viser eksempler på hvordan man kan variere undertrykket i ventilasjonsanlegget med hensyn til utetemperaturen. Denne funksjonen kalles trykkregulering med utetemperaturkompensert settpunkt.

Dersom du ikke ønsker å redusere ventilasjonsstrømmen etter hvert som utetemperaturen synker, installerer du i stedet en hastighetsregulering som holder trykket i anlegget konstant. På denne måten sikres funksjonen til tvangsinnretninger. Denne funksjonen kalles konstant trykk-kontroll.

Hvor mye kan du redusere oppvarmingskostnadene med et effektivt styringssystem?

Dersom luftstrømmen er konstant hele året, er energibehovet til oppvarming som følge av ventilasjonstap vanligvis ca. 30 % av husets totale energibehov. Hvis i stedet luftstrømmen tillates å avta ved synkende utetemperatur, fra 100 % ved +15 °C til 60 % ved -15 °C, reduseres energibehovet for oppvarming av ventilasjonsluften med 30 %. Husets totale oppvarmingsbehov reduseres dermed med 10 % på årsbasis. Diagram 2 viser besparelsene som kan oppnås ved ulike årsmiddeltemperaturer.

Diagram 1

Diagram 2

Eksempel

Et ventilasjonsanlegg i Oslo (årlig middeltemperatur +7 °C) har en avtrekksluftmengde på 1 m3/s. Det vurderes å regulere strømmen i henhold til utetemperaturen. Ved +15 °C eller høyere temperatur skal gjennomstrømningen være 100 % (1 m3/s). Når temperaturen faller under denne temperaturen, må strømmen falle til 50 % (0,5 m3/s) ved -15 °C. I diagram 2 kan vi utlede at energibesparelsen vil være 26 000 kWh per år. Hvor mye strømmen kan reduseres avhenger av utformingen av ventilasjonssystemet. I noen systemer er det ikke mulig å redusere luftstrømmen i det hele tatt uten å redusere komforten.

RadiPac Airfoil

Overlegen ytelse for luftbehandlingsaggregater

Under utviklingen av det nye viftehjulet har det vært fokus på luftinntak, plassering av motor og utforming av viftebladene. Innløpskjeglen har en ny design for å matche løpehjulet perfekt. Posisjonen til motoren er optimalisert for bedre aerodynamikk.

Viftehjulet har nye hule aluminiumsblader som øker effektiviteten. Den aerodynamisk optimaliserte formen reduserer også vekten på løpehjulet og øker samtidig stabiliteten. Trykktapene ved vifteinntaket er også redusert. Virkningsgraden er økt med over 10 % og støynivået er samtidig redusert med mer enn 3 dB(A). RadiPac Airfoil fungerer både svært effektivt og svært stillegående, og vifteserien har også svært kompakte yttermål.

MXRC III

Lydisolerte takvifter

Videreutviklet takvifteserie med energieffektiv EC-motor, bakoverbøyde skovler og utvidede måleuttak for strømningsmåling, som forenkler installasjon, justering, igangkjøring og OVK.

MXRC III leveres med en innebygd luftavleder som ved den

kontrollerer turbulens, forbedrer energieffektiviteten. For ytterligere å øke energieffektiviteten kan MXRC III leveres med kontrollertype styring med MODBUS-RTU, som gir mulighet for ulike programmeringsmuligheter og løsninger for ekstra effektiv behovsstyrt ventilasjon.

Kontrollen selges også som eget tilbehør.

For at takviften skal passe bedre inn i omgivelsene, tilbys de avtakbare sidepanelene i fargene sort, mursteinsrød, aluzink eller hvilken som helst NCS-farge. Takviftene leveres komplette og ferdigmonterte, men kan enkelt demonteres for for eksempel trange passasjer og små takluker.

MXPC II

Kammervifter med overlegen ytelse og forenklet installasjon i trange enheter

Den nye generasjonen MXPC kammervifter er utviklet basert på et helhetsperspektiv med høyere krav til energieffektivitet, ytelsesforbedring, lavere støynivå, forenklede installasjoner og smidigere moderniseringer.

Den siste generasjonen MXPC-vifter har enda høyere ytelse, samtidig som den er både mer energieffektiv og stillegående enn forgjengeren.

Reduserte støynivåer blir et stadig mer vanlig krav til ventilasjonsaggregater i forbindelse med moderniseringer men også i nye installasjoner. I eldre enheter kan det ofte være plassmangel. Ved å gjøre den nye generasjonen justerbar, blir installasjonen enklere. Viftene er også utstyrt med aerodynamisk utformede avstivere på sidene som gjør det lettere for installatører å bære og flytte viftene. Støtten gjør også viftene mer stabile.

Av Isak Mjelva