Jarle Popperud er ansvarlig montør i Forenede Montører

Eneste faget som er skjermet ved lov

-Elektrikerfaget er det eneste som er skjermet ved lov. Det skyldes at det kan være livsfarlig dersom ufaglærte prøver seg. Derfor er det viktig at vi lærer opp folk skikkelig – og det gjør vi.