David Henriksen

Rørleggere har veldig mange spennende oppgaver.

-Det er ikke så lett å beskrive hvilke arbeidsoppgaver en rørlegger har. Grunnen er at det er så mye spennende å fortelle om. Alt fra å lese 3 D-tegninger til å skru sammen rørdeler. Variasjonene er nesten uendelige

Joakim Arnesen i FLOW

Lærlingene er bedriftens fremtid

-Det hender av og til at jeg får spørsmål om hvorfor vi satser såpass friskt på lærlinger. Svaret er enkelt: Lærlingene er fremtiden vår. Så enkelt er det. Vi er opptatt av å gi dem den best mulige opplæringen. Samtidig er det viktig at de blir en del av bedriftskulturen.