Joakim Arnesen i FLOW
Joakim Arnesen i FLOW Meisingset VVS er tydelig: Lærlingene er bedriftens fremtid.

Lærlingene er bedriftens fremtid

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Det hender av og til at jeg får spørsmål om hvorfor vi satser såpass friskt på lærlinger. Svaret er enkelt: Lærlingene er fremtiden vår. Så enkelt er det. Vi er opptatt av å gi dem den best mulige opplæringen. Samtidig er det viktig at de blir en del av bedriftskulturen.

Daglig leder Joakim Arnesen hos FLOW Meisingset VVS AS i Bærum er krystallklar om sitt syn på lærlinger. De er de viktigste i bedriften, fordi de representerer bedriftens fremtid. Det betyr ikke at den solide kompetansen hver enkelt medarbeider har ikke er viktig. Men lærlingene kommer til å sørge for bedriftens inntekter i fremtiden, slår han fast.

David Henriksen er lærling hos Flow Meisingset VVS, og anbefaler rørfaget til alle som ikke ønsker en studieforberedende utdannelse. Han startet på dette, men ombestemte seg.

Tradisjon og kompetanse 

FLOW Meisingset VVS er en bedrift som formelig oser av tradisjon og kompetanse. Den ble startet så tidlig som i 1949, og har med årene utviklet seg til å bli en høyteknologibedrift. Dagens utgave av bedriften teller rundt 40 medarbeidere, hvorav 32 rørleggere. Den samlede omsetning vil kunne runde 70 millioner kroner på årsbasis.

En svært viktig del av omsetningen er bedriftens mange drifts- og vedlikeholdsavtaler, og selskapets drift kjennetegnes dessuten av at virksomheten er desentralisert: Den har hovedmengden av oppdrag i Oslo og Bærum, men dekker også hele den nye regionen Viken. 

-Hva vil du si er den absolutte spydspissen inn mot markedet?

-Vi investert i kompetanse og har en målrettet satsning innen kontroll og utbedring av automatiske slokkeanlegg eller sprinkleranlegg som det heter. Men det er uten tvil vår lange erfaring innenfor kjøle- og varmeteknikk, I tillegg til tradisjonelle rørleggertjenester som vi også leverer mye av. Men det er kjøle- og varmekompetansen vi stadig vinner nye drifts- og vedlikeholdsavtaler på, samtidig som vi holder et høyt service nivå hvor kunden får rask respons og god oppfølging. Serviceinnstilling og kundebehandling er egenskaper vi også vektlegger hos våre lærlingkandidater, forteller Arnesen.

Lærlingene

-Hvor mange lærlinger har bedriften i dag?

-Vi har 9 stykker på forskjellige stadier i lærlingetiden sin, noen rett fra skolebenken og andre svært selvstendige med egen servicebil og kundeansvar. Som sagt er vi svært opptatt av lærlingene våre, og har vel kanskje mange i forhold til antall ansatte, sier han ettertenksomt.

-Har det faktum at Statsbygg og andre har begynt å kreve 7% lærlinger på byggeplass påvirket dette?

-Vi setter veldig pris på at Statsbygg har tatt ansvar her. Det hilser vi velkommen, fordi det vil drive bransjen fremover. For akkurat vår bedrift betyr det nok mindre, fordi vi uansett lå innenfor disse rammene. Det er viktig at vi skaper mest mulig kompetanse innen bedriften, innen bransjen og innen landet. Byggene blir stadig mer komplekse og tekniske. Det skal vi rørleggere løse, for det er viktig å være klar over at man ser mindre og mindre av det tekniske som ligger bak. Man skrur på brytere eller trykker på knapper, og så skjer det man ønsker. Men for at det skal kunne skje, må en håndverker ha vært i sving for å gjøre det mulig. Det er oss håndverkere, rørleggere og andre, som skaper forutsetningene for det komfortable livet vi er vant til, med vann, varme, strøm og brannslokkingssystemer, slår han fast.

Annonse

Annonse