Vil du bli stillasbygger?

Faget går i korthet ut på å bygge atkomst og sikre arbeidsplasser for andre fagkategorier. Det innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid både på bakken og i høyden. Beregning og tegning av stillas er en del av faget.

Et spennende yrke

Hvert eneste år investeres milliarder av kroner til nybygg og utbedring av eldre bygg og installasjoner i Norge både på land og offshore (til havs).

Riktige stillaskonstruksjoner er med på å legge forholdene til rette for at nødvendige arbeider kan utføres raskt, sikkert og effektivt. Planlegging og bygging av solide stillaser er derfor ofte plattformen for all senere virksomhet på en byggeplass. Å bygge slike stillaser krever både kompetanse og pågangsmot.

Utdannelsen

De nye arbeidsområdene har ført til strengere krav både til sikkerhet, kvalitet og opplæring av de som velger utdanning som stillasbygger.

Stillasbyggerfaget skal bidra til bygging av stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore. Faget skal være med på å sikre samfunnets krav om en effektiv og sikker arbeidsplass. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse om rigging av stillas, og sikring av arbeidstakere med tau og liner.

En fullt ferdig utdanning starter med Vg1 Bygg og anlegg og deretter Vg2 i Byggmontasje og stillasbygg. Deretter er det to års læretid i godkjent lærebedrift med avsluttende fagprøve. I løpet av de siste to årene er det også påfyll av nødvendig teoretisk kunnskap både i selve faget og i sikkerhet.

Du har også muligheter som praksiskandidat, der praksis i lærebedrift kombineres med nødvendig teoriopplæring før du går opp til fagprøve.

Kilde: Norsk Industri