Direktør Nikolaisen i Statsbygg
Administrerende direktør Nikolaisen i Statsbygg mener det er bra at vi kan bygge der vi bor i Norge. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Arbeidskraften bør bo der det bygges

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Vi er heldige her i Norden, fordi arbeidskraften stort sett kan bo der det bygges. Det tror jeg det kommer til å bli mer av i fremtiden. Vi i byggebransjen er landets største fastlandsnæring, så vi er viktige. Dermed er det også ekstra viktig hvordan vi utfører jobben vår.

Administrerende direktør Harald Vaasgaasar Nikolaisen i Statsbygg er tydelig i samtale med Stolt Håndverker: Det er viktig at regelverket sikrer at lærlingene har en definert tilstedeværelse på en byggeplass. Det har Statsbygg tatt inn i sine premisser for å inngå kontrakter, og de påser dessuten at dette skjer.

2 nivåer

-Vi har gjort dette på 2 forskjellige nivåer, forklarer han. For det første har Statsbygg krevd at 7% av alt arbeide som utføres på en byggeplass i dag, skal gjøres av lærlinger. I tillegg setter de krav om at minst 50% av alt arbeide totalt sett utføres av faglærte. Dessuten har vi – som jo er en byggherre – bidratt til å utvikle vårt eget byggdrifter-fag. Det har vi nå 12 egne lærlinger i.

-Hvorfor har dette vært viktig for Statsbygg?

-I begge tilfeller handler dette om å ta ansvar for at vi er en stor aktør i den næringen som er aller størst her i landet. Om en altså ser bort fra oljen. Vi ser det slik at det er viktig at byggingen er lokalt forankret. I tillegg at den er lønnsom, sikker og bygges med kvalitet. På sikt er det ingen tvil om at det vil være den beste løsningen, slår han fast. Dette begrunner han blant annet med at det har mange positive effekter å bo der man bygger:

Arbeidskraften

-Det er et faktum at når man bygger lokalt, så trengs det mindre tilsyn. Det blir enklere å oppnå riktig kvalitet på byggeprosessen. Man får jobben raskere gjort, nettopp fordi det tas mer egne initiativ innen arbeidskraften. Desstuen får man ikke får misforståelser basert på språkvanskeligheter. 

-Vil denne tendensen til å bygge lokalt bli forsterket i forbindelse med koronakrisen?

-Det vet jeg ikke. Men jeg opplever at det er en økende tendens til å ville sikre at man etablerer en bærekraft også når det gjelder ansatte: Nemlig at man greier å utdanne så mange lærlinger som entreprenører og andre trenger. Og: Det er et syn jeg tror vil forsterkes i forbindelse med at det vil skje en teknologiendring i byggenæringen. I fremtiden vil vi nemlig se mye mer teknologi også i denne næringen enn man har vært vant til, slår han fast.

Annonse

Annonse