Jotun Content
Viktig å spille på lag.

Viktig å spille på lag

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har over lang tid vært et høyt fokus på effektivitet i håndverksbransjen. Det snakkes hyppig om både kostnads- og produksjonseffektivitet. Alle håndverkere trenger et støtteapparat rundt seg for å være mest mulig effektiv, og for å kunne utføre en god jobb. Det er viktig å spille på lag. Beskrivelser, anbud, materiale og detaljer kan være altoppslukende når du står midt oppi det. Derfor er det viktig med et godt støtteapparat, noen du kan ringe til og prate med. 

Norge har vært på oppussingstoppen i Europa i en årrekke. Det var først i 2018 at vi havnet lengre ned på listen ifølge prognosesenteret, men fortsatt bruker nordmenn betydelige summer på oppussing. Hva kommer dette av? Noen mener at dette er på grunn av at vi har en høyere eierandel i egen bolig og fritidseiendom i Norge enn mange andre land og dermed ønsker å oppgradere og opprettholde verdien i sine eiendeler. Generelt kan vi si at nordmenn er veldig opptatt av huset sitt og ønsker å gjøre hjemmet sitt vakrere. På den andre siden går trendene mot å kjøpe seg mer fritid og bruke tiden på det man har mest lyst til. Dette igjen, fører til at etterspørselen etter håndverkstjenester øker. 

Håndverkere

Hva kan så dette bidra til? Det kan være en indikasjon på at behovet for håndverkstjenester ikke vil avta med det første, men trolig heller øke. Nettopp derfor er det viktig å rekruttere gode håndverkere til håndverksbransjen slik at man kan svare på denne etterspørselen etter håndverkere til både rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg. For å tilfredsstille etterspørselen er det også viktig å tenke effektivitet.

Det er flere ting som kan effektivisere en arbeidsdag. Det kan være gode produktutvalg, som sikrer at man får et flott sluttresultat man kan være stolt av, uten å måtte gå tilbake å reparere, eller gjøre ting om igjen. Det er også viktig at produktet er effektivt å påføre og jobbe med, slik at en kan produsere mest mulig på kortest mulig tid uten store anstrengelser. Jotun har en egen proffserie for interiør og eksteriør, som er testet og utviklet av malere for malere i Skandinavia. Serien fokuserer på høy kvalitet og egenskaper som er viktige for de profesjonelle. Alle malingene er tilpasset maskinell påføring, som også er med på å effektivisere arbeidsprosessen. Dersom man benytter en malersprøyte, kan man male flere kvadratmeter på redusert tid. Ved bruk av en malersprøyte kan det også være effektivt å benytte stor- emballasje, som for eksempel maling i 100 liters tønner. 

Viktig at produktene er lette å påføre og jobbe med.

Spille på lag

I en hektisk hverdag kan det også være viktig med et team i ryggen, som kan være behjelpelig med smått og stort. 

Dette sier en av Jotuns mange håndverkskonsulenter, Tommy Solheim seg enig i. «I Jotun ønsker vi å spille på lag med maleren, og hjelpe til i deres travle hverdag. Vi vil at maleren skal føle at de har et solid team i ryggen som er oppdatert og tilgjengelig for dem til enhver tid. Vi jobber målrettet for å finne gode løsninger som sikrer effektivitet, lønnsomhet og sikrer fornøyde kunder. Vi tror at dersom en håndverker og en leverandør spiller på lag, blir vi bedre sammen.», sier Solheim. 

For en utøvende maler er det også viktig å tenke på arbeidsklimaet han jobber i. I Jotun er det et stort fokus på å levere maling det skal være behagelig å jobbe med, og vi etterstreber å kunne levere maling som har lavest mulig emisjon og miljøbelastninger. Derfor er flesteparten av Jotuns produkter både BREEAM godkjente og bærer svanemerket. Produktene har både lav emisjon under påføring og svak lukt. Dette bidrar til at man får et bedre inneklima og bedre arbeidsmiljø på jobb. 

Jotun har mange interne miljøkrav, i mange tilfeller er langt strengere enn de myndighetspålagte kravene som blir pålagt. Jotuns laboratorier har kommet langt i forskning og utvikling av malinger med liten eller ingen Helse- og miljøbelastning. Alle disse egenskapene må dokumenteres i ulike former. Jotuns Håndverkskonsulenter vil kunne være behjelpelig med å fremskaffe de fleste typer miljødokumentasjoner, som for eksempel HMS datablad, Breeam dokumentasjon, Våtromsdokumentasjon, Egenerklæringer på fravær av farlige kjemikalier og lignende. 

Annonse

Annonse