Lars Mamen har laget Etikkplakat
Jeg håper en signering av Etikkplakaten skal bli et seriøsitetsstempel, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg. (Foto: Håvard Sæbø, LOmedia)

Ungdom kommer til å sette krav til bedriftene

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Jeg er rimelig sikker på at ungdom kommer til å sette etikk-krav til bedriftene. I det store og hele tror jeg at bedrifter må ha ting på stell, rett og slett. Ellers kommer de ikke til å få rekruttering. Ungdom setter helt andre krav nå enn det vi gjorde da jeg startet.

Lars Mamen er daglig leder i Fair Play Bygg – Oslo og omegn. Han jobber kontinuerlig for at folk skal få skikkelige arbeidsvilkår i byggebransjen. Nå har han fått med seg store aktører på å forplikte seg til å delta i dette arbeidet. Det skjer gjennom å undertegne en etikkplakat.

Etikkplakat

-Hvorfor er det behov for en slik etikkplakat i det hele tatt?

-Det er ganske enkelt fordi det har fått utvikle seg en ukultur i byggebransjen. Dette kommer både av at det finnes enkelte bedrifter som ser sitt snitt til å sko seg. Dette er useriøse bedrifter, som betaler folkene sine dårlig, og kanskje til og med jobber svart. Noen bedrifter er også direkte kriminelle, med mafialignende nettverk som gjør stor skade for de seriøse. Men like ille er det med de byggherrer, altså bestillerne, som aksepterer dette. Når noen får et tilbud som er så billig at det høres for godt til å være sant: Så er det nettopp det. 

-Men dette er da ganske selvsagt?

-Ja, det skulle man kanskje tro. Dessverre er virkeligheten annerledes. Derfor er det virkelig bra å ha fått med seg store aktører som Oslo kommune, Statsbygg og NRC Group. Men også håndverksbedrifter som Malermestrene AS, Murmestrene Fjeldheim og Knutsen, Frank Kristiansen AS og Leithe & Christiansen AS.

Sette krav

-Hva vil dette få å si for byggebransjen fremover?

-Jeg er veldig glad for at disse foregangsbedriftene og byggherrene har forpliktet seg til å sette krav til dem som skal levere dem varer og tjenester. De skal altså ikke bare følge lover og regler, men selv være aktive pådrivere for at vi skal få en mer redelig bransje. Bedrifter som underskriver Etikkplakaten kan bruke dette som et seriøsitetsmerke. Man viser at bedriften motarbeider kriminalitet i byggebransjen. Dette vil også tiltrekke seg både det beste håndverkerne – kundene og lærlingene, sier Mamen. 

Og det er altså her jeg tror at ungdommen kommer til å være en ressurs å regne med: Den tid er over da man kunne regne med at unge folk vil godta betingelser som vi gjorde for 30 år siden. Heldigvis. For nå setter ungdom krav – både til kvaliteten på utdannelsen sin og til bedriften de jobber i. Det synes jeg er bra. Som motytelse skal så klart ungdom gjøre en skikkelig jobb, og bidra til verdiskapningen i bedriften. Så dette er et samspill. Men jeg kjenner meg trygg på at dette samspillet styrkes veldig av at ungdom setter krav, understreker Mamen.

Annonse

Annonse