Emma Arnheim er tømrerlærling.

Jeg bare elsker å være kreativ!

-Det er lett å svare på hvorfor jeg valgte å bli tømrer. Jeg bare elsker å være kreativ. Personlig tar jeg dessuten noen studieforberedende fag også. Jeg liker å ha mange forskjellige muligheter. På denne måten skaffer jeg meg flere. Jeg går TAF – eller BYY som det vel skal hete nå.