David Henriksen

Rørleggere har veldig mange spennende oppgaver.

-Det er ikke så lett å beskrive hvilke arbeidsoppgaver en rørlegger har. Grunnen er at det er så mye spennende å fortelle om. Alt fra å lese 3 D-tegninger til å skru sammen rørdeler. Variasjonene er nesten uendelige