AnnonseSolør Videregående skole avd. Teknologi- og industrifag

Artikkelen fortsetter under annonsen


Vi på Solør Videregående skole avd. Teknologi- og industrifag ønsker å vise fram hvor flinke elever vi har ved å vise fram prosjektet de har arbeidet med siden etter jul.

I et tverrfaglig prosjekt i fellesfag og programfagene, har elevene arbeidet med å lage lamper.
De har arbeidet med planskisser, materialvalg, utstyr de trenger og ikke minst arbeidet med kostnadsberegninger. Resultatet av hva de har fått laget, har de hatt utstilt på skolens 3D-printer rom nå i mai.

Annonse

Annonse