Lurer du på hva en isolatør er?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Isolatørfaget er et svært viktig fag innen energisparing i industri og næringsbygg. Isolatøren jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gassinstallasjoner, skipsverft og i næringsbygg.

Et spennende yrke

En utdannelse til isolatør vil gi deg en mulighet til å komme inn i en bransje i stor vekst. Det blir stadig mer fokus på energisparing og miljøvennlig drift, som igjen betyr at det bare blir mer og mer bruk for isolatører.

Isolatørfaget er lite kjent, men det er et svært viktig fag innen energisparing i industri og næringsbygg. Isolatøren jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gassinstallasjoner, skipsverft og i næringsbygg. Et annet viktig arbeidsområde er passiv brannsikring og støyisolering.

Utdannelsen

Etter at du har tatt Vg1 i Bygg- og anleggsteknikk og og Vg2 Klima, energi og miljø, så vil undervisningen i isolatørfaget foregå som lærling i bedrift over 2 år. Det inngås lærekontrakt med opplæringsbedrift og du vil i perioden motta lønn under opplæring. Den yrkesfaglige opplæringen for isolatører foregår altså over 4 år, hvorav 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Undervisningen på skolen tar utgangspunkt i hverdagen på virksomheten. Du vil blant annet få kunnskaper og ferdigheter til å bearbeide forskjellige materialer og arbeidsmetoder som benyttes for teknisk isolering, lære å forstå arbeidstegninger og lage enkle konstruksjoner. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet som du vil lære å forholde deg til under både utførelse og planlegging av arbeidet.

Etter fullført opplæring avlegger du fag-/svenneprøve. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve får du et fag-/svennebrev som bevis på din kompetanse som isolatør.

Kilde: Norsk Industri

Annonse

Annonse