Fagarbeideren er viktig. Viser det med en sang.

Stolt fagarbeider har vært en kjernesak for Helgevold elektro. I denne forbindelse har bedriften gjennomført ulike tiltak der en har  satt fokus på hvor viktig fagarbeideren er.

Det ble blant annet laget en sang skrevet og fremført av Jon Niklas Rønning som heter «Stolt fagarbeider».