Bli kjent med yrket industrimaler

Artikkelen fortsetter under annonsen

Industrimalere har som sin hovedoppgave å utføre korrosjonsvern på stål, metall og betong i ulike miljø. Hovedtyngden av faggruppen er knyttet til arbeid innenfor tyngre verkstedindustri i Norge.

Korrosjon, isolering, stillas (norskindustri.no)

Et spennende yrke

Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stål, metall og betong for å forhindre korrosjon (rust) og forebygge brann.

Industribygg og -konstruksjoner må tåle store påkjenninger fra produksjon, vær og vind, og det stilles store krav til korrekt overflatebehandling. Eksempler på byggverk som trenger overflatebehandling er broer, kraftverk, skipsverft og andre industrianlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimaler
  • tilrettelegge, sette opp og drifte ventilasjonssystemer
  • utføre klimatiske kontroller
  • avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes
  • forbehandling av overflater
  • urdere ulike generiske typer belegg basert på korrosjonsklasser, eksponeringsmiljø og levetid
  • vedlikehold av utstyr

Arbeidet innebærer bruk av ulike kjemikalier, og gir et spesielt ansvar for å bidra til et godt miljø. Som industrimaler er det viktig at du har forståelse for viktigheten av korrosjonsbeskyttelse, vern av verdier og kjennskap til hvilken effekt og konsekvenser disse oppgavene har for samfunn og miljø.

Utdannelsen

Med grunnlag fra avsluttet Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Overflateteknikk i den videregående skolen får du en faglig fordypning gjennom to års yrkespraksis og nødvendig teori i en godkjent lærebedrift. Utdanningen avsluttes ved å avlegge fagprøven i industrimalerfaget.

Opplæringen skal bidra til kompetanse på blåserensing, sprøytemaling, metallisering og tankcoating, materialer og kvalitet. Opplæringen skal fremme bruk av tekniske hjelpemidler og miljøvennlige produkter. Videre skal opplæringen vise fagets bredde fra tradisjonelt håndverk til industriell overflatebehandling.

Et annet alternativ er å velge en vei som praksiskandidat. Det betyr at du får utvidet praksis i en lærebedrift som senere må kombineres med nødvendig teoriopplæring etter avtale med godkjent lærebedrift.

Kilde: Norsk Industri

Annonse

Annonse