Byggenæringen har et stort framtidig behov for faglært arbeidskraft. Det er Norges største fastlands- og distriktsnæring. I bygge- og anleggsnæringen er mulighetene mange over hele Norge. Foto: Lise Åserud, NTB

Vi må hjelpe de unge til å ta kvalifiserte utdanningsvalg

Foreldre er barnas viktigste rådgivere når det gjelder valg av utdanning. Men hva forteller vi ungdommen vår om yrkesfag, og hvor oppdatert er vi på de ulike utdanningsvalgene? Viderefører vi egne oppfatninger om yrkesfag, og er de i så fall riktige?

Må kvitte oss med fordommer

Kan man for eksempel ta høyere utdanning etter endt yrkesfaglig utdanning?

Ja, det kan man. Likevel svarte bare rundt halvparten av de spurte foreldrene riktig på spørsmålet i en undersøkelse gjennomført for Byggenæringens Landsforening (BNL). Alt for mange tror at yrkesfaglig utdanning begrenser mulighetene for å videreutdanne seg på fagskole eller universitetet, skriver nordnorskdebatt.no

Poenget er ikke at flest mulig skal videreutdanne seg etter å ha tatt yrkesutdanning, for byggenæringen trenger mange flere med fag- og svennebrev. Men dessverre lever den seiglivete myten om at yrkesfag lukker døren for videre utdanning i beste velgående. En fordom som har den konsekvens at ungdommer rådes til å velge studieforberedende i stedet for yrkesfag, selv om de har større interesse av en yrkesfaglig utdanning. Mange foreldres argumenterer med at man da holder alle muligheter for fremtiden åpne. Det er like fullt mulig med yrkesfag i bagasjen.

Både yrkesfaglig utdanning og mulighetene det gir for jobb og karriere, har forandret seg siden foreldrene valgte utdanningsvei.

Først og fremst er det å fullføre en utdanning aller viktigst. Så skal vi lytte til hva ungdommen interesserer seg for. Derfor er det viktig at ungdommen får tilstrekkelig og god informasjon og innsikt i de ulike utdanningsvalgene, og hva arbeidslivet trenger. Ungdommen må rett og slett bli bedre kjent med arbeidslivet og de mulighetene som venter på dem, for så å kunne ta mer informerte utdanningsvalg. Det kan vi foreldre hjelpe til med.

Yrkesfaglig utdanning og mulighetene det gir for jobb og karriere er store.

Snart er det 1. mars, som er fristen for å søke videregående skole. Tusenvis av norske 10. klassinger skal da ta sitt utdanningsvalg, om de vil gå yrkesfag eller studieforberedende. NHO-bedriftene har ett tydelig svar til ungdommen:

Velg yrkesfag, vi har ledige læreplasser, og sjansen for fast jobb er stor.