Sigurd Elias Ørnbo skal bli taktekker.

Taktekker kan ikke ha høydeskrekk

-Jeg er jo skikkelig ny i dette, for jeg har jobbet bare rundt tre måneder foreløpig, og akkurat blitt enig med bedriften om en lærlingekontrakt. Men en ting er jeg sikker på: Du kan ikke ha høydeskrekk!

Vidar Sagmyr fra Uropatruljen: Vis bedriften hvem du er

Vis bedriften hvem du er når du vil bli lærling

-Når du skal søke på lærlingkontrakt eller om utplassering, er det viktig at du viser bedriften hvem du er. Den største feilen du kan gjøre, er å være mer opptatt av mobilen din enn den jobben du skal gjøre. Det beste er at du lærer deg det du blir satt til.