Bak fra venstre: Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord), Morten Nilsen (ambulerende byggdrifter sone sentrum), Stein Egil Karlsen (ambulerende vaktmester sone sentrum), Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter sone nord), Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord) og Daniel Stensland (ambulerende vaktmester sone sentrum). Foran fra venstre: Jesper Brodersen (kontorleder forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling), Ida Pinnerød (ordfører) og Leif Mikalsen (seksjonsleder byggdrift). Alle foto: Per Inge Johnsen/Bodø kommune

Ta steget fra vaktmester til byggdrifter

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Bodø kommune satses det nå stort på å tilby ansatte muligheten til å ta utdanning og dermed ta steget fra vaktmester til byggdrifter.

I august 2021 var 33 av 35 uten fagbrev i byggdrifterfaget blant medarbeiderne i kommunen som jobber i yrket som kanskje er mer kjent som vaktmester, men som med fagbrev heter byggdrifter.

Nå i februar 2023 har fem av medarbeiderne allerede tatt fagbrevet, mens enda flere står klare til å ta fatt på den avgjørende eksamenen. 

– Alle 33 fikk tilbudet om å gå opp til fagbrev i byggdrifterfaget, og til sammen er det nå 26 medarbeidere som har valgt å gå opp til fagbrev, sier Leif Mikalsen, seksjonsleder byggdrift.

KOMPETANSE OG STOLTHET

Blant de som nå har tatt det nevnte fagbrevet er Magnar Andersen (ambulerende byggdrifter sone nord) og Markus Tømmerberg (ambulerende byggdrifter i sone nord).

Mens Magnar Andersen har fagbrev fra før som taktekker, var dette det første fagbrevet til Markus Tømmerberg.

– Det gir en annen stolthet i jobben og det har gjort noe med meg personlig. Det er godt å ha en bekreftelse på kompetansen og at man kan vise til at man har kontroll på det man holder på med, sier Tømmerberg som kom til jobben i Bodø kommune med lang arbeidserfaring fra et privat vaktmesterfirma.

Nicolai Frantzen (sonekoordinator sone nord) har fra før fagbrev som snekker, og er en av flere kolleger som snart er klar til å ta fagbrev som byggdrifter.

– For oss som har et annet fagbrev fra før, så er dette et nytt fagbrev og som gir en bredere kompetanse, sier Nicolai Frantzen.

Frantzen er med sine 28 år også den yngste blant kollegene i kommunen som nå skal ta fagbrev i byggdrifterfaget.

– Og den eldste er 64 år, opplyser seksjonsleder Leif Mikalsen, og legger til:

– Vi har også en medarbeider på 72 år, men han takket høflig nei til tilbudet.

Mikalsen påpeker at han merker at yrkesstoltheten har økt blant medarbeiderne som tar fagbrev.

– Jeg ser også at det nå diskuteres mer fag enn tidligere blant flere av de ansatte – de som kanskje ikke sa så mye før, men som etter å ha tatt fagbrev kanskje tør å involvere seg mer i faglige diskusjoner og vurderinger, enn de gjorde tidligere, sier Mikalsen.

fØRSTELINJA

De ansatte i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i utbyggings- og eiendomsavdelingen har det daglige drift- og vedlikeholdsansvaret for Bodø kommunes bygningsmasse – fordelt på fire ulike soner i kommunen, fra Kjerringøy til Misvær.

Og byggdrifterne er førstelinja.

– Vi skal være det meste – både snekkere og malere, sier Magnar Andersen som selv er utdannet taktekker fra før og jobber som ambulerende byggdrifter i sone nord.

Han beskriver et godt arbeidsmiljø med gode og dyktige kolleger – og med ulike kompetanser.

 – Vi er alle flinke til å bruke av hverandres kompetanse, og vi kan jobbe på tvers av de ulike sonene, sier Andersen.

– Jeg synes vi er en veldig god gjeng med arbeidsomme og erfarne folk, som ønsker å framstå som effektive og profesjonelle og vise at vi forvalter bygningsmassen på en bra måte, sier Nicolai Frantzen og sier at fagbrev og økt kompetanse også gir andre fordeler i den daglige driften. 

– Vi har et helt annet grunnlag både når det gjelder vurderinger, bestillinger og oppfølginger opp mot entreprenører, noe som kan føre til at både effektiviteten går opp og kostnadene går ned, sier han. 

UTDANNING I ARBEIDSTIDA

Utdanningsløpet består av et kurs med åtte samlinger og en skriftlig og praktisk eksamen som må bestås – og i tillegg må man ha godkjent minst fem år med relevant praksis.

– Vi legger til rette for at de får ta denne utdanningen i arbeidstida, sier Mikalsen og innrømmer at det ligger en viss risiko i dette for han som arbeidsgiver.

– Ja, det er klart at de for eksempel vil stå sterkere i å konkurrere om andre jobber. Men det er en risiko jeg er villig til å ta, sier Mikalsen.

Han sier videre at han virkelig ønsker at hver og en av de skal lykkes med denne utdanningen.

– Jeg er definitivt mer nervøs enn de selv er, de ukene de går opp til eksamen. Det har vært én som har strøket på eksamen, og det gjorde vondt for meg også, sier Leif Mikalsen.

Bevisst satsning

Jesper Brodersen, kontorleder forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) i kommunens utbyggings- og eiendomsavdeling sier dette er en bevisst satsing.

– Vi ser at det er viktig å bygge kompetanse internt i kommunen for å kunne ivareta den store verdien med et langsiktig perspektiv, og ikke minst ha en effektiv drift. Byggene blir stadig mer tekniske og dette setter krav til kompetansen på alle nivå, men særlig på de som drifter byggene og har den daglige oppfølgingen, sier Brodersen og legger til:

– Vi vil videreføre denne satsingen på å ansette fagfolk og for de som ikke har fagbrev skal vi motivere og oppfordre til å ta et fagbrev.

HØYE AMBISJONER FOR FAGET

Ordfører Ida Pinnerød er glad for denne satsingen.

– Til syvende og sist handler det om å tilby gode tjenester i mange ulike felt i kommunen. Det å drifte byggene profesjonelt er avgjørende for at vi skal kunne levere et godt tjenestetilbud, sier Pinnerød.

Ordføreren er glad for at kommunen legger til rette både for utdanning, lærlinger og gode praksisplasser.

– Det er ekstra hyggelig når det er våre egne ansatte som velger å gjøre et så stort løft som det er å ta utdanning mens man er i jobb, sier Pinnerød som også vil gi ros til lederne som legger så godt til rette for denne satsingen.

– Her har vi både ledere og ansatte med høye ambisjoner for faget, sier Pinnerød.

Ordføreren påpeker at Bodø kommune kanskje er ett av de mest spennende byggdriftsmiljøene i regionen.

–  Denne satsingen er med på å utvikle den gode, gamle vaktmestertjenesten til en ny tid med større krav til hvordan vi tar vare på byggene våre, sier Ida Pinnerød.

Annonse

Annonse