Foto: Vegard Grøtt / NTB

Kommuner vil satse på klimavennlige byggeplasser

Regjeringen gir 62 millioner kroner til 44 kommuner som vil kutte utslippene av klimagasser i sine byggeprosjekter. Ti fylker får støtte denne gangen.

– Det er et stort potensial for kutt i utslippene fra bygg og anlegg, og mange kommuner tar ansvar for å lede an i utviklingen mot mer miljøvennlige bygg, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Kommunene kunne søke om støtte til å kartlegge mulige klimatiltak i byggeprosjekter, eller støtte til å dekke ekstrakostnaden ved å velge klimavennlige alternativer når de skal bygge bygg, ved transporttiltak eller andre innkjøp.

– Norge har forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene innen 2030. Vi er helt avhengig av det lokale klimaarbeidet for å redusere de norske utslippene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ordningen ble opprettet i 2016 og har siden gitt støtte til over 1.860 prosjekter i hele Norge