Illustrasjonsfoto: Istock/MilanMarkovic

Lærlinger på elektrofag og bygg- og anlegg er mest fornøyd med opplæringen på arbeidsplassen

Undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet viser også at over 8 av 10 lærlinger trives på arbeidsplassen og 9 av 10 trives med kollegaene.

8 av 10 lærlinger trives med å ha kontakt med kunder, leverandører eller pasienter. Nær 8 av 10 lærlinger er også fornøyd med opplæringen de har fått på arbeidsplassen så langt.

Lærlingenes trivsel har holdt seg forholdsvis stabil de siste årene. Vi ser kun en liten nedgang på 1 til 3 prosentpoeng på de fire spørsmålene som til sammen skal gi en indikasjon på læringens trivsel, når vi sammenligner med 2018.

*Spørsmålet «I hvilken grad trives du med dine kunder/leverandører/pasienter?» var nytt i 2020. Det er derfor ingen svar fra 2018 og 2019.

87 prosent av lærlingene på elektrofag og naturbruk svarer at de trives på arbeidsplassen. Dette er en litt større andel enn på de andre utdanningsprogrammene. Lærlingene på elektrofag har også den høyeste andelen som trives med kollegaene, med 92 prosent. Lærlingene på både elektrofag og bygg- og anlegg er mest fornøyd med opplæringen på arbeidsplassen, med 80 prosent. Lærlingene på helse- og sosialfag har størst andel som svarer at de trives med kunder/leverandører/pasienter, med 89 prosent.

I tillegg svarer nær 9 av 10 lærlinger at de ville anbefalt lærebedriften til andre på spørsmålet «Kan du anbefale denne bedriften til andre som skal begynne læretida på ditt fagområde?». Best ut kommer lærlingene på elektrofag, med 91 prosent. Lavest andel ser vi hos service og samferdsel, hvor 84 prosent vil anbefale bedriften til andre.