I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Innen bygge- og anleggsvirksomhet var det åtte arbeidsskadedødsfall. Foto: Istock/WUT789

Flest dødsfall på jobb i bygg- og anleggsbransjen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Innen bygge- og anleggsvirksomhet var det åtte arbeidsskadedødsfall.

Antallet arbeidsskadedødsfall er lavere enn i 2021 hvor 31 arbeidstakere døde på jobb, men på samme nivå som man har sett de siste fem årene, skriver bygg.no

Tre næringer peker seg ut
Det er tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfallene i 2022. 21 av 27 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse tre næringene, som er:
* bygge- og anleggsvirksomhet (8 arbeidsskadedødsfall)
* transport og lagring (7 arbeidsskadedødsfall)
* jordbruk (6 arbeidsskadedødsfall)

Flest arbeidsskadedødsfall i bygg- og anleggsbransjen
Bygge- og anleggsvirksomhet er næringen med flest arbeidsskadedødsfall. I 2022 omkom åtte ansatte på jobb i denne næringen, som er på samme nivå som årene før, med ni omkomne i 2021 og åtte i 2020.

Seks ulykker skjedde på bygge- og anleggsplass, én på offentlig vei og én på et verksted.

– Det er stor variasjon i type arbeid som ble utført da ulykken skjedde. Tre ulykker skjedde ved transportoppdrag, hvorav to skjedde ved lasting/lossing og én skjedde da kjøretøy ble påkjørt av tog. Tre ulykker skjedde ved arbeid med oppføring av bygning, én ved anleggsarbeid og én ved reparasjon av anleggsmaskin, melder tilsynet.

De eldste arbeidstakerne er mest utsatt
Man ser at det fortsatt er de eldste i arbeidsstokken som er mest utsatt for å omkomme på jobb. 12 av 28, altså 43 prosent, av de som omkom på jobb i 2022 var over 55 år. Til sammenligning utgjør arbeidstakere over 55 år i vel 20 prosent av alle sysselsatte i Norge.

– Dette viser at gruppen er overrepresentert når det gjelder arbeidsskadedødsfall, skriver Arbeidstilsynet.

Antall og andel arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år har gått betydelig ned i 2022 etter en jevn økning siden 2017. Mens det var 10 arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år i 2021, omkom seks arbeidstakere i denne aldersgruppen på jobb i 2022. Gjennomsnittet for årene 2017 til 2021 for aldersgruppen er sju arbeidsskadedødsfall per år.

Annonse

Annonse