OSO
OSO har lange tradisjoner for å tenke bærekraft

Familiebedrift med «grønn» historie – kvalitet og bærekraft

Artikkelen fortsetter under annonsen

-Oso Hotwater var svært tidlig ute med å tenke på miljøet. Gründeren, Reidar Frölich Bråthen, som er bestefar til dagens eiere, er en pioner innen sitt felt. Han startet OSO sveisebedrift i 1932, og konstruerte med enkle midler den første helsveisede varmtvannsberederen. 

Annonsørinnhold

Dagens administrerende direktør, Roy André Magnussen, legger ikke skjul på at man er stolte av historien, og at det ligger en naturlig utviklingslinje fra de første helsveisede varmtvannsberedere til dagens høyteknologiske løsninger i rustfritt stål:

Kvalitet og bærekraft

Dette betyr at produktene fra OSO har vært kortreiste – og med solid kvalitet – helt siden starten. Og etterhvert som kravene fra folk flest om bærekraftige løsninger blir stadig sterkere, er det mer og mer naturlig å satse nettopp på OSO Hotwater:

-Ja, vi ønsker de stadig skjerpede kravene til bærekraft velkommen. På grunn av vårt fundament, som handler om å bygge varmtvannsberedere med en unik kvalitet, kan vi gi en garanti på produktene mot produksjonsfeil på hele 10 år. Det vil si at folk kan beholde sine beredere lenge, og det i seg selv er jo et bidrag til en bærekraftig leveranse, forklarer Magnussen. Han viser videre til at 2. generasjon Bråthen, som het Chris Reidar Bråthen, også var en foregangsmann – som sin far. Han bidro sterkt til gjenoppbyggingen av selskapet etter krigen, og fortsetter å bygge familiebedriften. Faktisk kan Oso Hotwater smykke seg med at bedriften aldri har gått med underskudd! Men en viktig del av bedriftens fokus – fordi Chris Reidar Bråthen ville det slik – var miljøvern, som var datidens navn på bærekraft. Han var nemlig svært opptatt av dette, og fortsatte oppbyggingen av bedriften med dette for øye.

Bra med krav

-Vi synes det er veldig bra med skjerpede miljøkrav. Så lenge EØS-avtalen står ved lag, og vi har tilgang til EUs indre marked, vet vi at vi også på det europeiske markedet vil kunne lykkes. Det er verd å merke seg at vi er en familie-eiet, norsk bedrift, som produserer i Norge, og likevel greier å være konkurransedyktige. Det får vi til fordi vi har en eier som tenker langsiktig. Som er opptatt av de samme verdiene som ligger til grunn for det grønne skiftet, og fordi vi har betydelig kompetanse her på huset. Vi har flere produksjonsroboter som er modifisert her hos oss. Det betyr at vi kan reparere dem selv, om noe går i stykker. Og vi kan fokusere på det vi ønsker, nemlig å lage produkter av svært høy kvalitet på en bærekraftig måte, forklarer han.

-Men mange bedrifter opplever skjerpede miljøkrav som vanskelige, kanskje til og med en trussel mot sin eksistens?

-Det gjør definitivt ikke vi. Tvert om hilser vi sterkere og klarere miljøkrav velkommen. Da er vi nemlig på hjemmebane, fordi vi har tenkt miljøvern i alle ledd i flere tiår allerede. Dermed er det grønne skiftet, som mange snakker om, ikke et skifte for oss. Men tvert om en naturlig fortsettelse av den satsingen som har vært en del av vår hverdag i en årrekke, slår han fast.

Langsiktighet

Oso Hotwater var tidlig ute med resirkulering, og tenker langsiktig i alt de foretar seg. Der er nemlig dagens ledelse, med Sigurd Bråthen, intet unntak fra sine forgjengere. Han er interessert i bærekraft, og er for tiden i arbeid som produktsjef med flere innovative og fremtidsrettede prosjekter. 

Oso Hotwater omsetter nå for 600 millioner kroner daglig, og har 212 ansatte. Bedriften er størst i Europa på rustfrie varmtvannsberedere. De er konkurransedyktige også på pris, og det får de til ved å være svært bevisste når det gjelder kostnader i produksjonen.

-Kommer Oso Hotwater til å være en trygg arbeidsplass også i fremtiden?

-Det er jeg helt sikker på, sier han med en fasthet i stemmen som kan berolige den mest skeptiske. Han begrunner det med at kombinasjonen av kostnadsbevisstheten, det faktum at bedriften er familieeid, i tillegg til en meget sterk posisjon i markedet, gjør det svært sannsynlig:

-Vi har utviklet oss til å være en spennende arbeidsplass som har massevis av utviklingsmuligheter, og som tar miljøet på alvor. Jeg vet at de faktorer som spiller inn ved folks yrkesvalg, og ikke minst valg av arbeidsplass, kommer til å være blant våre fremste satsingsområder også i fremtiden. La meg bare dvele litt ved muligheter til å jobbe i en bedrift som er på topp i sin bransje, og som har bærekraft i selve margen av bedriftskulturen. Når vi så legger til at vi er solide økonomisk, og har et veldig positivt arbeidsmiljø, er mye sagt. Selv kom jeg for eksempel fra stillingen som kvalitetssikringsansvarlig for 10 år siden. Så jeg vet mye om mulighetene, og ikke minst om den bevisste satsingen på bærekraft, understreker Magnussen.

Annonse

Annonse