Assemblin skal doble antallet kvinner i produksjonen innen utgangen av 2024. (Foto: Henrik Mill)

Dette må til for å øke kvinneandelen i installasjonsbransjen

Den svenske bransjeorganisasjonen Byggcheferna publiserte nylig sin årlige Machoindex hvor de slår fast at det har skjedd svært lite med tanke på machokulturen i byggesektoren de siste tre årene, skriver Torkil Skancke Hansen, CEO i Assemblin Norge og Åsvor Brynnel, kommunikasjon og bærekraftsjef i Assemblin Sverige

Det tar tid å endre en kultur, men å jobbe med konkrete, målbare mål for økt inkludering og flere kvinner i bransjen – det kan alle gjøre her og nå.

Skal ansette dobbelt så mange kvinner i 2024

Innen 2024 skal antallet kvinner i Assemblins produksjon i Norge dobles, fra 50 til 100. Det kan virke som et ambisiøst mål i en mannsdominert bransje, men vi er overbevist om at det kreves konkrete mål for virkelig å lykkes med å tiltrekke seg kvinner til vår sektor.

Installasjonsbransjen, i likhet med anleggsbransjen generelt, lider under kompetansemangel, og vi har ikke råd til å ekskludere halvparten av befolkningen. Vi har heller ikke råd til å se dem slutte etter noen år fordi de ikke trives. Vi må jobbe på to fronter.

Må endre utdaterte holdninger

I Norge jobber installasjonsbransjens interesseorganisasjoner aktivt for å endre utdaterte holdninger om at kvinner ikke egner seg i byggesektoren. Blant annet ved å henvende seg til foreldre av ungdom som er i ferd med å velge videregående utdanning. Deres holdninger skal ikke hindre unge jenter fra å søke utdanning og karriere i installasjonsbransjen.

Og vi ser gledelig nok en økning i antall unge kvinner i Norge som blir lærlinger, også blant allerede yrkesaktive jenter som i dag har en helt annen jobb, men ønsker å skifte spor. Å nå ut til kvinner ved å tilby dem en plass som voksenlærlinger har vist seg å være et vellykket konsept.

Ledere og prosjektledere har et stort ansvar for å opptre som gode rollemodeller og bidra til å skape en god og inkluderende kultur på arbeidsplassen. Assemblin skal ha den beste bedriftskulturen, og som ansatt skal du alltid føle at du kan rapportere krenkende oppførsel.

Må varsle om trakassering

Vi prøver også å oppfordre alle ansatte til å våge å stå frem og støtte sine kolleger dersom noen blir utsatt for trakassering. Vi har alle et ansvar for arbeidsmiljøet vi jobber i, og det kan være ganske tøft for dem som er i mindretall å si fra.

Metoo-bølgen var en øyeåpner som gjorde alle mer bevisste på hva som ikke er akseptabel oppførsel. Vår egen bransje har definitivt blitt bedre, men det er fortsatt mye å ta tak i. Til syvende og sist handler dette om at folk skal ha det bra – i et respektfullt arbeidsmiljø der alle føler seg velkomne, uavhengig av kjønn, seksuell legning eller opphav. Større mangfold på arbeidsplassen gir grobunn for bedre arbeidsmiljø og bedre forutsetninger for å skape en ny, inkluderende kultur.

Innen utgangen av 2024 skal Assemblin Norge ha dobbelt så mange kvinner i produksjonen, og vi er helt overbevist om at vi skal nå målet. Det er ved å stille målbare krav til seg selv at en får noe konkret å strebe etter og dermed også mulighet til å skape forandring – på ekte.