Jonas Bals er rådgiver i LO

Du skylder deg selv å være organisert

-Jeg er utdannet malersvenn, og da jeg startet på 90-tallet, var det mye «rølp». Altså useriøse bedrifter som ikke oppfører seg skikkelig. Jeg ble tidlig bevisst på at det var viktig å organisere seg. Ikke bare for for meg selv og min egen lønn, men også for bransjen som helhet.